Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
EU-OSHA podpísala zmluvu so španielskou vládou
31. marca sa v Bilbao, za prítomnosti EÚ komisára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lászlo Andora, uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov agentúry. EÚ komisár v slávnostnom prejave uviedol, že Európska komisia už čoskoro zverejní očakávanú stratégiu EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Nový strategický rámec výrazne prispeje k zlepšeniu BOZP pri mobilizácii všetkých príslušných aktérov, pričom kľúčom k úspechu v tejto oblasti je tripartita
. Zároveň bude základom pre budúcu prácu EU-OSHA, ktorá veľmi úzko spolupracuje s vládami, zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov v členských štátoch.
Významným úspechom bolo podpísanie dlhšie očakávanej dohody medzi Španielskym kráľovstvom a EÚ, ktorú podpísali španielsky námestník ministra pre zamestnanosť a sociálne zabezpečenie Pedro Llorente a riaditeľka agentúry Christa Sedlatschek. Dvojstranná dohoda reguluje vzťahy medzi hostiteľskou krajinou, ktorou je Španielsko a hosteným subjektom EU-OSHA. Pedro Llorente poznamenal, že agentúra bola kľúčovým hráčom pri konsolidácii a podpore prijatia spoločnej legislatívy v oblasti BOZP v EÚ a v oblasti prevencie a predchádzania pracovných úrazov a chorôb z povolania, čo rozhodne prispelo k tomu, aby sa pracoviská EÚ stali bezpečnejšie a zdravšie a predovšetkým zlepšilo pracovné podmienky miliónov pracovníkov EÚ. Hlavným cieľom podpísania dohody je uľahčiť ďalšiu spoluprácu zmluvných strán a zaručiť opatrenia pre hladké fungovanie agentúry.
Zdravé pracoviská bez stresu
7. apríla, počas tlačovej konferencie v Bruseli, bola ofi ciálne otvorená nová dvojročná kampaň EU-OSHA, ktorej
cieľom je poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom pom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.