Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Zhromažďovanie údajov do správy o tripartitných aktivitách
EU-OSHA musí podávať správnej rade pravidelne informácie o zapojení tripartitných partnerov do svojich aktivít. Tieto sa budú najbližšie prerokovávať na najbližšom zasadnutí správnej rady 19. marca. Informácie o zapojení sociálnych partnerov (zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov), všetky faktory úspechu, návrhy na zapojenie sociálnych partnerov do prípravy kampaní a účasti na jej aktivitách a tiež prípadné prekážky ich zapojenia, ako napr. štrukturálne a organizačné faktory (napr. koordinácia s regionálnymi zoskupeniami, dostupnosť komunikačných nástrojov, geografické problémy ovplyvňujúce účasť na vzájomných stretnutiach) majú byť obsahom správ, ktoré poskytnú agentúre národné kontaktné miesta jednotlivých členských štátov EÚ.
Nové riziká a trendy v bezpečnosti a ochrane zdravia žien na pracoviskách
Správa EU-OSHA k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia žien na pracoviskách predstavuje aktualizáciu predchádzajúceho výskumu agentúry zameraného na otázky rodovej rovnosti v práci, ktorá zistila, že nerovnosť vnútri aj mimo sveta práce môžu mať zásadný vplyv aj na bezpečnosť a ochranu zdravia. Správa zároveň podporuje riešenie úlohy načrtnutej európskou stratégiou v oblasti BOZP pre observatórium rizík a analýzu špecifických problémov v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktoré prináša väčšiu integráciu žien na trhu práce. Odvoláva sa na európske zdravotné štatistiky, zamerané na objektívne a subjektívne aspekty zdravia obyvateľstva, pokrývajúce viaceré druhy zdravotných problémov súvisiacich s rôznymi aspektmi pracovného života žien, vrátane kľúčových ukazovateľov fungovania systémov zdravotnej starostlivosti.
Agentúra EU-OSHA vypracovala viaceré publikácie týkajúce sa osobitne žien. Rodové hľadisko je tiež súčasťou správ o hluku a ochoreniach a poškodeniach p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.