Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ladislav
Kerekeš
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
EU-OSHA oslávila 25 rokov svojej existencie
V španielskom Bilbau sa 5. júna 2019 uskutočnila séria po­dujatí, ktorými vyvrcholili oslavy 25. výročia založenia Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA). Na oficiálnych oslavách, ktoré sa konali na pôde univerzity Deusto a neskôr pokračovali v priestoroch kongresového centra Euskalduna, sa zúčastnili zástupcovia siete partnerov, vysokých predstaviteľov a bývalých aj súčasných zamestnancov agentúry. Prostredníctvom prejavov a panelových diskusií agentúra EU-OSHA vyjadrila uznanie všetkým svojim spolupracovníkom a ich angažovanosti počas uplynulých 25 rokov.
Agentúre EU-OSHA k výročiu zablahoželala aj európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová. "Pred 25 rokmi sme zriadili agentúru EU-OSHA s cieľom zabezpečiť, aby všetci, a najmä pracovníci a zamestnanci, poznali právne predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti a osvedčené postupy na ich vykonávanie," uviedla eurokomisárka. Počas dvoch panelových diskusií si účastníci akcie mohli pripomenúť úspechy, ktoré sa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v Európe podarilo dosiahnuť počas uplynulých 25 rokov. Nebol to však iba pohľad do minulosti, ale aj zamyslenie nad budúcnosťou agentúry, jej proaktívny prístup k digitálnym technológiám, výzvy a príležitosti, ktoré prináša rozširovanie EÚ, ako aj prevratný charakter Európskeho piliera sociálnych práv. Účastníci si takisto pripomenuli úspechy vlajkových projektov agentúry EU-OSHA, ako sú napríklad kampane Zdravé pracoviská, OiRA a ESENER, najmä ich kľúčové úlohy v podpore mikropodnikov, malých a stredných podnikov. "Jedným z najväčších úspechov EU-OSHA je to, že je v súčasnosti tak dobre prepojená s podnikmi v celej Európe. Vlajkové projekty, ako je ESENER, tento stav pomáhajú posilňovať prostredníctvom identifikovania potrieb podnikov a ich zamestnancov," uviedla Dr. Christa Sedlatschek, výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA. Význam pokračujúcej podpory a riešenia súčasných a budúcich výziev v oblasti BOZP zdôraznil aj bývalý riaditeľ agentúry EU-OSHA Dr. Jukka Takala, ktorý zopakoval jeden z hlavných odkazov agentúry: "Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci znamená hospodársky úspech. Potrebujeme tento odkaz šíriť medzi politikmi, meniť postoje a zmeniť dlhodobý spôsob uvažovania." Všetci sa zhodujú na tom, že paneurópske partnerstvá a tripartitný spôsob práce agentúry sú pre jej úspech kľúčové. Ako povedal Hans-Horst Konkolewsky, prvý a zakladajúci riaditeľ agentúry EU-OSHA: "Agentúra preukázala, že koncepcia, na ktorej je založená - ako tripartitná agentúra so sieťou kontaktných miest a partnerov v členských štátoch a partnerských krajinách - je účinná. Tento koncept mal zásadný význam pri budovaní spoločnej predstavy o našom smerovaní v oblasti ochrany pracovníkov."
zdroj: osha.europa.eu
Slovensko bude mať prvú agentúru EÚ
Európsky orgán práce (ELA) bude sídliť v Bratislave. Rozhodla o tom Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu. Slovensko vyhralo súťaž o ELA presvedčivým spôsobom. Hlasovanie si nevyžiadalo ani viac kôl, keď slovenskú kandidatúru podporila väčšina - až 15 členských štátov hneď v prvom hlasovaní. Na Slovensku tak vznikne prvá inštitúcia Európskej únie. Hlasovanie bolo tajné, no už krátko po ňom sa verejne hovorilo o tom, že Bratislavu podporili krajiny Vyšehradskej skupiny, Veľká Británia, ale aj štáty zo severu Únie. Slovensko o sídlo ELA súperilo s Bulharskom, Lotyšskom a Cyprom. Spočiatku sa chceli o sídlo tejto inštitúcie uchádzať aj Rumunsko a Chorvátsko. Agentúra by
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.