Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Záverečný samit v Bilbao
Záverečný samit kampane
"Zdravé pracoviská 2012 - 2013"
sa uskutočnil 11. - 12. novembra 2013 v meste Bilbao. Ukončil doteraz najúspešnejšiu dvojročnú kampaň
"Spolupráca pri prevencii rizík"
. V rámci dvojdňového programu sa stretlo viac ako 300 delegátov z celej EÚ, odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, výskumných pracovníkov, pracovných lekárov, rozhodujúcich zástupcov vlád, zástupcov zamestnávateľov a odborov, ako aj zástupcov médií, aby sa mohli podeliť o osvedčené postupy a aby mohli diskutovať o rozvoji budúcich stratégií na podporu bezpečnej a zdraviu neškodnej práce.
Hlavným zámerom samitu bolo poukázať na najdôležitejšie prvky kampane a na vedenie na riadiacej úrovni, ako aj na participáciu zamestnancov ako základný predpoklad zaistenia dobrej bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.
Pri príležitosti samitu odzneli v prejave riaditeľky agentúry a predstaviteľov španielskej vlády aktuálne informácie o tom, ako EÚ v súčasnosti vidí budúcnosť bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách v EÚ a za jej hranicami. Riaditeľka agentúry EU-OSHA Christa Sedlatschek uviedla:
"Opätovne sa ukázalo, že kampane Zdravé pracoviská sú jedným z najúspešnejších a najúčinnejších spôsobov na podporu BOZP na miestnej úrovni. Sme radi, že tak veľa spoločností a organizácií z celej Európy sa zúčastnilo na tejto kampani zameranej na prevenciu rizík. Všetci chápu a oceňujú obrovský prínos BOZP v oblasti zlepšovania pracovných podmienok."
Na samite sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie spolu so zástupcami z predsedníctva EÚ, sociálnymi partnermi EÚ a štátnymi správami a samosprávami, ktoré kampaň podporili.
Súčasťou druhého dňa rokovania bolo zorganizovanie troch seminárov, na ktorých boli účastníkom prezentované príklady dobrej praxe manažmentu a participácie zamestnancov, benchmarking BOZP a príklady úspešných organizovaní kampaní BOZP.
Vďaka európskej sieti koordinačných stredísk agentúry EU-OSHA sa na kampani zúčastnil rekordný počet oficiálnych partnerov kampane - 87 spoločností a organizácií. Kampaň prebiehala od apríla 2012 a jej
cieľom bolo podporiť spoluprácu zamestnancov a manažérov v oblasti riadenia rizík na pracovisku.
Víťazi
"Európskej ceny za dobrú prax"
- na samite sa zúčastnilo aj desať organizácií ocenených za vynikajúcu spoluprácu medzi zamestnancami a manažérmi v oblasti prevencie. Zastupovali odvetvia poľnohospodárstva, zdravotníctva a výroby.
Na samite bol vyhlásený víťaz historicky prvej ceny za BOZP v rámci siete Enterprise Europe Network (EEN). Toto ocenenie za vynikajúcu podporu BOZP v rámci siete EEN, bolo udelené španielskej organizácii Confederación de Empresarios de Aragón za preventívnu kampaň s názvom
"Zo školy do zamestnania",
do ktorej sa zapojilo viac ako 400 študentov, 12 učiteľov a 110 malých a stredných podnikov.
Na samite bola predstavená kampaň agentúry EU-OSHA na obdobie rokov 2014 - 2015 s názvom
"Zdravé pracoviská bez stresu",
ktorá začne v apríli 2014 a bude trvať do novembra 2015. Kampaň nadviaže na tému spolupráce a aplikuje ju na riadenie pracovného stresu a psychosociálnych rizík,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.