Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Napo v základných školách
Pre deti a učiteľov na základných školách môže byť prínosom projekt s názvom
"Napo pre učiteľov"
. Jeho základnou myšlienkou je oboznámiť deti navštevujúce ZŠ so základnými pojmami bezpečnosti a ochrany zdravia a vštepiť im zásady bezpečného správania vo veku, kedy sú mimoriadne vnímavé.
Projekt je učený pre deti vo veku od 7 do 11 rokov, pričom nástrojové sady sú členené do dvoch vekových kategórií, a to 7-9 rokov a 9-11 rokov veku. Základnou charakteristikou oboch je kreslená postavička Napo, ktorú poznáme z filmov určených dospelým.
Predstavenie základných zásad bezpečnosti a ochrany zdravia v tomto veku je kľúčom k vytvoreniu základov pre bezpečné a zdravé návyky v dospelosti.
Navyše vštepovanie kultúry prevencie rizík vybavuje deti základnými zručnosťami a znalosťami, ktoré ich budú sprevádzať počas života a môžu im chrániť zdravie a životy.
Projekt
"Napo pre učiteľov"
možno začleniť do súčasných predmetov učebných osnov a pokrýva témy, s ktorými sa deti základných škôl často stretávajú doma a v škole vrátane bezpečnostných značiek, rizík poranenia pokožky a chrbta a identifikácie nebezpečenstiev a rizík. EU-OSHA sprístupnila tento nástroj v 13 členských štátoch (7 jazykoch) a v súčasnosti sa do tejto iniciatívy zapájajú ďalšie krajiny v Európe. Na ďalšom zasadnutí zástupcov národnej siete EU-OSHA na Slovensku, ktoré je plánované na december toho roku bude rozhodnuté, či sa už v budúcom roku zapojí do projektu aj Slovensko.
Nástroj možno zatiaľ bezplatne prevziať a pozrieť si všetky filmy o Napovi na webovej stránke agentúry https://osha.europa.eu/sk.
Európsky týždeň BOZP
Každý október v 43-om kalendárnom týždni sa koná
"Európsky týždeň BOZP"
v rámci ktorého sa organizujú stovky osvetových podujatí organizovaných v rámci EÚ aj mimo nej. Dôležitú úlohu pritom zohrávajú miestne a regionálne iniciatívy podporované odborovými organizáciami, podnikmi, mimovládnymi organizáciami a orgánmi štátnej správy.
V španielskom meste Bilbao, ktoré je sídlom EU - OSHA bol počas
Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
inštalovaný výstavný stan, pri ktorom nechýbal ani známy maskot Napo. Verejnosti boli pri tejto príležitosti ponúkané r
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.