Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Mediálne a propagačné aktivity
Agentúra venuje značné úsilie tlačovým, mediálnym a propagačným činnostiam na úrovni EÚ a jednotlivých štátov. Projekt mediálneho partnerstva dopĺňa aktuálna kampaň
"Zdravé pracoviská",
podporujúca aktivity na národných úrovniach. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych európskych aj medzinárodných konferenciách a výstavách, využívajúc novú on-line stratégiu, prehľadnú webovú stránku a zviditeľňuje sa aj na sieťach Twitter, Facebook a LinkedIn.
EU-OSHA úspešne rozvíja komunikačné partnerstvá s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podnikanie a priemysel, Výkonným orgánom pre konkurencieschopnosť a inovácie a sieťou Enterprise Europe Network (EEN). Aktivity spolupráce s EEN sú úspešné aj na národných úrovniach, Slovensko nevynímajúc. Obsahom posledného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 27.9.2013 v Novom Smokovci, bolo oboznámenie členov slovenskej siete EEN o aktivitách národného kontaktného miesta v roku 2013, plánovaných a už uskutočnených aktivitách v súvislosti s kampaňou
"Spolupráca pri prevencii rizík"
a o príprave kampane zameranej na stres, ktorú pripravuje agentúra na roky 2014 - 2015. Ďalším bodom stretnutia bolo dohodnutie distribúcie propagačných materiálov agentúry na pomoc podnikateľom, hlavne malým a stredným podnikom, aktivity v súvislosti s pripravovaným európskym týždňom bezpečnosti a ochrany zdravia a diskusia k aktuálnym otázkam ako zlepšiť formy spolupráce a šírenie osvety podporujúcej podnikanie malých a stredných podnikateľov.
Agentúra priebežne skúma možnosti využitia vizuálnych médií pri podpore osvedčených postupov v oblasti BOZP, dopĺňaní knižnice digitálnych médií, zadávaní obrázkov a podpore fotografických výstav súvisiacich s témou BOZP tak,
aby sa myšlienky bezpečnej práce st
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.