Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Čo priniesla novela nariadenia vlády o osobných ochranných pracovných prostriedkoch?

Dátum: Rubrika: LEGISLATÍVA

Vláda SR schválila novelu nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“). Novelou sa mení a dopĺňa platné nariadenie vlády. Novela upravuje niektoré skutočnosti v oblasti poskytovania OOPP na pracoviskách a upravuje aj zoznam poskytovaných OOPP.

Od 20. novembra 2021 vstúpila do platnosti novela nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády SR č. 400/2021 Z.z.
Podľa dôvodovej správy k novele nariadenia vlády SR bolo potrebné týmto nariadením transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky text príloh smernice Komisie (EÚ) 2019/1832z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Rady 89/656/EHS, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy (ďalej len "smernica Komisie (EÚ) 2019/1832"). Upresnia sa ním požiadavky na používanie OOPP v zmysle vedecko-technického pokroku a v záujme podpory zlepšovania zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.