Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácii a skladovaní druhotných surovín

Dátum: Rubrika: EDITORIÁL

Cieľom celoslovenskej inšpekcie práce zameranej v roku 2019 na manipuláciu a skladovanie druhotných surovín bola kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP"). Inšpekcia práce sa realizovala bez rozdielu na to, aký právny subjekt vykonával manipuláciu a skladovanie druhotných surovín.

Boli skontrolované subjekty, ktoré sa zameriavajú na manipuláciu a skladovanie kovového a nekovového odpadu a šrotu, materiály pre recykláciu vrátane zberu, triedenia, separovania, rozmontovania použitého tovaru, ako sú automobily, počítače, televízory s cieľom získania použiteľných častí a dielov, balenie, skladovanie a dodanie, ale bez samotného procesu transformácie. Kontrolované boli subjekty, kde druhotná surovina sa pripravuje na ďalšie priame použitie v priemyselnom výrobnom procese, ale nie je novým konečným produktom. V rámci tejto inšpekcie nebolo kontrolované nakladanie s odpadom, ktorý nie je určený na ďalšie použitie v priemyselnom výrobnom procese, ale je určený na likvidáciu.
Pri výkone inšpekcie práce v kontrolovaných subjektoch bolo preverované dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP vrátane školenia zamestnancov, systém riadenia BOZP, hodnotenie nebezpečenstiev pri práci pre všetky činnosti vykonávané v kontrolovanej organizácii, vykonávanie kontrol stavu vyhradených technických zariadení (ďalej len "VTZ") a ostatných technických zariadení, vedenie prevádzkovej dokumentácie a bezpečné používanie pracovných prostriedkov. Inšpektori práce skontrolovali aj prideľovanie a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.