Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Dňa 15. júna 2022 schválila Národná rada SR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Novela Zákonníka práce nadobudla účinnosť 1. januára 2023 a v Zbierke zákonov SR bola zverejnená pod číslom 248/2022 Z. z. Tento článok pojednáva o zmenách, ktoré novela Zákonníka práce prináša v súvislosti so zavedením typu dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka prácesa týkajú právnej úpravy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Podstatná zmena spočíva v tom, že bude možné na sezónne práce (presne špecifikované v
Cieľom novely je zjednodušiť zamestnávanie a znížiť mzdové náklady zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov, ktorí vykonávajú vymedzené sezónne práce, napr. v sektore poľnohospodárstva, v sektore cestovného ruchu.
Novela Zákonníka práce rieši problematickú situáciu niektorých zamestnávateľov, ktorá je spôsobená náhlym nedostatkom zamestnancov v určitých obdobiach, a to počas období zvýšenej potreby v oblasti ľudských zdrojov, ktorá je vyvolaná povahou sezónnosti niektorých druhov prác.
K jednotlivým zmenám
S účinnosťou od 1. januára 2023 sa do ust. § 223 ods. 1 Zákonníka práce pripája veta v nasledujúcom znení: "Podmienka výnimočnosti podľa prvej vety sa nevzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa § 228a ods. 1 písm. b)."
Uvedená zmena predstavuje odchýlku od pravidla výnimočného používania dohôd, ak ide o prípad tzv. sezónnej práce, ktorá je vymedzená v prílohe novely.
Nový typ dohody - dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
V Zákonníku práce naďalej zostáva úprava všetkých troch foriem dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, čiže:
-
dohody o vykonaní práce,
-
dohody o brigádnickej práci študentov,
-
dohody o pracovnej činnosti.
Avšak od 1. januára 2023 pribúda aj nový osobitný poddruh (subtyp) dohody o pracovnej činnosti, ktorá môže byť využívaná pri sezónnej práci vymedzenej v
Sezónne práce bolo možné do 31. decembra 2022, v zmysle Zákonníka práce, vykonávať na základe:
-
pracovnej zmluvy, keď vzniká medzi zamestnávateľom a zamestnancom pracovný pomer alebo
-
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Sezónnou prácou v zmysle Zákonníka práce sú práce, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku. Uvedené vyplýva z ust. § 48 ods. 4 písm. písm. c) Zákonníka práceAk ide o sezónne práce, ktoré sú vykonávané na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej na určitú dobu, je možné ďalšie predĺženie (t.j. viac ako dvakrát) alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky.
Okrem pracovného pomeru možno sezónne práce vykonávať aj na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).
Vo všeobecnosti zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru iba výnimočne. Avšak vďaka novelizácii ust. § 223 ods. 1 sa podmienka výnimočnosti od 1. januára 2023 nevzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorá je osobitne upravená v § 228a ods. 1 písm. b) novelizovaného Zákonníka práce
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.