Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Dôležitosť dodržiavania právnych predpisov v oblasti BOZP

Dátum:

Dôležitosť dodržiavania právnych predpisov v oblasti BOZP
Ing.
Tamara
Paceková
V prvom rade spočíva v predurčení, že najvyššou hodnotou je vždy človek, jeho život a zdravie. Ani peniaze, ani úroveň ziskovosti alebo hodnota výrobku nemôže ospravedlniť nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel. V tomto prípade je to tiež o hodnote určitej osoby, ako zamestnanca s jeho vedomosťami, zručnosťami a skúsenosťami.
Riadne organizovaná práca v oblasti BOZP zvyšuje sebadisciplínu zamestnancov, čo vedie k zvýšeniu produktivity, zníženiu počtu úrazov, nehôd, havárií technických zariadení a iných mimoriadnych situácií, teda zvyšuje z dlhodobého hľadiska efektívnosť prevádzky.
Ochrana zdravia pri práci znamená nielen zaistenie bezpečnosti zamestnancov pri výkone ich pracovných povinností. V skutočnosti sa to týka aj iných aktivít, napr. prevencia chorôb z povolania, organizácia odpočinku a výživy pracujúcich počas pracovných prestávok, poskytnutie im osobných ochranných pomôcok a dokonca aj naplnenie sociálnych dávok a záruk. Správny prístup k BOZP v prevádzke - príslušné využívanie rôznych spôsobov nehmotných stimulov pre zamestnancov, potrebný pocit bezpečia, stability a riadenia v záujme svojich zamestnancov. Kvalitná politika BOZP má vplyv aj na zníženie fluktuácie zamestnancov, čo je tiež prínosom stability podniku.
Povinnosťo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.