Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Dychová skúška

Dátum:

Dychová skúška
JUDr.
Danica
Bedlovičová
Pracovný poriadok našej spoločnosti stanovuje, že v prípade podozrenia požitia alkoholu v pracovnej dobe vzniká povinnosť vykonať dychovú skúšku na podnet vedúceho pracoviska komisionálne. Komisia má byť trojčlenná a pozostáva z vedúceho pracoviska, technika BOZP a zástupcu určeného príslušnou odborovou organizáciou.
Pracovný poriadok je v personálnej oblasti záväznou internou normou. V prípade pozitívneho výsledku dychovej skúšky a následného okamžitého skončenia pracovného pomeru so zamestnancom by súd posudzoval platnosť dôvodu výpovede a dôveryhodnosť predloženého dôkazu na základe jeho súladu s podmienkou stanovenou v pracovnom poriadku organizácie – konkrétne na základe úplnosti zloženia komisie.
Na základe naš
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.