Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Európske observatórium rizík

Dátum:

Európske observatórium rizík
Redakcia časopisu BOZP
Cieľom Európskeho observatória rizík agentúry EU-OSHA je identifikovať nové a vznikajúce riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby sa zlepšilo vhodné načasovanie a účinnosť preventívnych opatrení.
Na dosiahnutie tohto cieľa Európske observatórium rizík poskytuje prehľad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe, opisuje trendy a sprievodné faktory a predvída zmeny v práci a ich pravdepodobný vplyv na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Účinná prevencia môže významne prispieť k celkovému cieľu stratégie Európa 2020, ktorým je dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast, ako aj zvýšiť mieru zamestnanosti zo 69% na 75%. Mnohí ľudia odchádzajú z trhu práce z dôvodu nedostatočnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, preto ak chceme zlepšiť prevenciu rizík a dosiahnuť udržateľný pracovný život a vyššiu mieru zamestnanosti, je nevyhnutné predvídať riziká.
V európskych stratégiách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa určila potreba pripraviť sa na tieto nové okolnosti a zdôraznilo sa, že:
"predvídanie no
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.