Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Evidencia vyhradených technických zariadení

Dátum: Rubrika: VZORY

V tomto čísle publikujeme prvý z článkov v novej rubrike Vzory, v rámci ktorej postupne uverejníme praktické a užitočné dokumenty z oblasti BOZP, vypracované spoločnosťou BOZPO, s. r. o. Cieľom dokumentu, ktorý prinášame v tomto čísle, je priblížiť postup ustanovujúci podmienky pre bezpečné používanie a prevádzkovanie vyhradených technických zariadení, ich evidenciu, rozsah prehliadok, odborných skúšok a revízií v spoločnosti.

ÚČEL

Postup ustanovuje podmienky pre bezpečné používanie a prevádzkovanie vyhradených technických zariadení, ich evidenciu, rozsah prehliadok, odborných skúšok a revízií v spoločnosti [................................].

OBLASŤ PLATNOSTI

Obsah dokumentu je záväzný pre zamestnancov spoločnosti [................................], ktorí sú zodpovední za prevádzkovanie vyhradených technických zariadení, evidenciu, zabezpečenie prehliadok a odborných skúšok a revízií vyhradených technických zariadení.

POUŽITÉ ZNAČKY A SKRATKY

BOZP      Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

VTZ        Vyhradené technické zariadenie

MW         Megawatt

RT          Revízny technik

OV          Osoba určená výrobcom

TPV        Technické podmienky výrobcu

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 

Oddelenie / Funkcia

Titul Meno Priezvisko

Dátum

Podpis

Vypracoval:

 

 

 

 

Preveril:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:

 

 

 

 

Číslo vydania: [02]

Označenie súboru: [BOZP ZD-002]

Číslo výtlačku:

 

 

 

ROZDEĽOVNÍK

Číslo výtlačku

Oddelenie / Funkcia

Titul Meno Priezvisko

Dátum

Podpis

01 (originál)

 

 

 

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.