Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Farby, značky a signály na pracovisku (2.)

Dátum:

Kvalitu pracovného prostredia, bezpečnú a zdravie neohrozujúcu prácu možno na pracovisku docieliť aj používaním farieb, signálov a značiek. Ich používanie je istým spôsobom prevenciou, ktorá prispieva k rozvoju pracovného prostredia, pracovných podmienok a k znižovaniu úrazovosti. Ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce je potrebné a účelné používať bezpečnostné a zdravotné označenie pracoviska.

Farby, značky a signály na pracovisku (2.)
RNDr.
Miroslava
Kordošová
PhD.,
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Minimálne požiadavky na značky
Zákazová značka
(P - Prohibition Signs) je označenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie (požiar, úraz).
Hlavné znaky:
-
kruhový tvar,
-
čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a červený šikmý pruh, pričom červená farba musí zaberať najmenej 35% plochy značky.
Čísla pod značkami sú katalógové čísla poradia značiek.
Obr. č. 1:
Zákazové značky
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Výstražná značka
(W - Warnings Signs) je označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie (napr. zásah elektrického prúdu, požiar, výbuch, otrava atď.).
Hlavné znaky:
-
trojuholníkový tvar,
-
čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom, pričom žltá farba musí zaberať najmenej 50% plochy značky.
Obr. č. 2:
Výstražné značky
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Príkazová značka
(M - Mandatory Signs) je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie za účelom zaistenia bezpečnosti. Všeobecná príkazová značka sa používa spolu s doplnkovou značkou.
Hlavné znaky:
-
kruhový tvar,
-
biely piktogram na modrom pozadí, pričom modrá farba musí zaberať najmenej 50% plochy značky.
Obr. č. 3:
Príkazové značky
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Značka pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú pomoc - záchranná
(E - Emergency Signs) je označenie, ktoré informuje o podmienkach bezpečia alebo opatrenia na zaistenie bezpečnosti (napr. o núdzovom východe, únikovej ceste, mieste prvej pomoci alebo záchrannom vybavení).
Hlavné znaky:
-
obdĺžnikový alebo štvorcový tvar,
-
biely piktogram na zelenom pozadí, pričom zelená farba musí zaberať najmenej 50% plochy značky.
Obr. č. 4:
Záchranné značky
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Obr. č. 5:
Východy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.