Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Inšpekcia práce - ciele a poslanie

Dátum:

Inšpekcia práce - ciele a poslanie
RNDr.
Jana
Srňanská
Národný inšpektorát práce
Ústavné právo zamestnanca na uspokojujúce pracovné podmienky vrátane práva na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci je upravené najmä v Zákonníku práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov), zákone č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 124/2006 Z.z."), tiež zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.").
Uvedené a ďalšie právne predpisy tvoria systém opatrení v oblasti ochrany práce, ktorým zamestnávatelia vytvárajú a udržiavajú také pracovné podmienky, aby bola zaistená ochrana bezpečnosti zamestnanca pri práci, aby bolo zachované jeho zdravie a dlhodobo sa udržala jeho pracovná schopnosť. Uplatňovanie takého systému vedie k uspokojivej a udržateľnej kvalite života zamestnanca, čo vplýva najmä na korektné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Tieto sú v období celosvetovej hospodárskej krízy dôležitým predpokladom ekonomického rozvoja organizácie. Práve dôsledné realizovanie právnych predpisov, ale aj úloh v oblasti ochrany práce v záujme zlepšovania pracovných podmienok a osobitne ochrany života a zdravia zamestnancov je dôležitým faktorom napomáhajúcim ekonomickému a sociálnemu rozvoju zamestnávateľských subjektov.
Ciele, úlohy a priority orgánov inšpekcie práce určuje predovšetkým zákon č. 125/2006 Z.z. Ide predovšetkým o presadzovanie ochrany zamestnancov pri práci a o výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce prostredníctvom výkonu inšpekcie práce, účasťou na kolaudačných konaniach, na vyšetrovaní podnetov a pod. Zásadným cieľom plneni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.