Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Inšpekcia práce v malých podnikoch

Dátum:

Inšpekcia práce v malých podnikoch
Ing.
Laurencia
Jančurová
NIP, Košice
Cieľom celoslovenskej previerky, ktorá bola v priebehu roka 2014 zameraná na kontrolu dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej "BOZP") v malých podnikoch, bolo preverenie plnenia všeobecných zásad prevencie a všeobecných povinností zamestnávateľa, vykonávaných v záujme zaistenia BOZP v malých podnikoch s počtom zamestnancov do 49 vrátane, a to hlavne v tých malých podnikoch, kde doteraz ešte nebola zo strany inšpektorátov práce vykonaná inšpekcia práce. Zároveň bola v rámci tejto úlohy preverená v kontrolovaných subjektoch aj kvalita a spôsob zabezpečovania bezpečnostno-technickej služby.
Previerky boli zamerané na malé podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov od 10 do 49 zamestnancov a prednostne, aj keď nie výlučne na priemyselné odvetvia a pracovné činnosti s predpokladanou vyššou mierou rizika, pri ktorých prichádza do úvahy kombinácia viacerých nebezpečenstiev a ohrození, tam, kde sa vykonávajú namáhavé a jednotvárne práce za sťažených a zdraviu škodlivých podmienok a kde sa používajú stroje.
Výkony inšpekcie práce v rámci úlohy boli zamerané predovšetkým na:
-
preverenie úrovne plnenia všeobecných povinností zamestnávateľa v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o BOZP"),
-
preverenie úrovne oboznamovania a informovania zamestnancov v zmysle § 7 zákona o BOZP,
-
preverenie úrovne písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami na pracoviskách zamestnávateľa,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.