Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Inštalácia vodivej siete pod antistatickou podlahou

Dátum:

Inštalácia vodivej siete pod antistatickou podlahou
Ing.
Ján
Meravý
LIGHTNING - služby elektro
Antistatická podlahová krytina sa odporúča na miesta, kde môže vzniknúť elektrostatický náboj (kde sa používajú citlivé elektronické zariadenia napr. operačné sály, telefónne ústredne, elektronické laboratóriá, pracoviská s citlivou elektronikou a pod.).
Statická elektrina je označenie pre javy spôsobené nahromadením elektrického náboja na povrchu rôznych telies a predmetov a ich výmenou pri vzájomnom kontakte. Statický náboj vzniká, keď dva materiály prichádzajú spolu do styku a opätovne sa oddeľujú, alebo pri ich vzájomnom trení (tzv. tribolelektrické nabíjanie). To spôsobuje rozdelenie alebo prevod negatívnych elektrónov z jedného atómu na druhý. Veľkosť náboja je závislá na celom rade faktorov ako sú materiál (elektrické a fyzikálne vlastnosti), teplota, vlhkosť, tlak a rýchlosť oddelenia materiálov. Čím väčší je tlak alebo rýchlosť oddelenia, tým väčší je náboj.
Statický náboj spôsobuje v normálnom živote a pri pracovných procesoch mnoho problémov. Vytvorený náboj môže spôsobiť pri priblížení alebo kontakte s iným telesom výboj do neho, prípadne výboj do zeme. Takmer každý z nás pri vystupovaní z automobilu v suchom zimnom období pocítil nepríjemné účinky elektrostatického výboja pri dotyku s kovovou časťou automobilu. Nahromadená statická elektrina môže spôsobiť veľké škody a byť zdrojom vážnych udalostí a havárií. Nebezpečenstvo hrozí v oblasti citlivých elektronických komunikačných a číslicových polovodičových prvkov (MOS a CMOS), ktoré môžu byť poškodené prierazom vysokonapäťovým elektrostatickým výbojom a to aj pri nepatrnom prúde je ochrana pred účinkami elektrostatických nábojov mimoriadne významná.
Nežiaduce účinky statickej elektriny možno rozdeliť na:
-
účinky na ľudský organizmus,
-
vznik zápalných iskier v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu,
-
deštrukčné účinky elektrických výbojov na citlivé elektronické zariadenia,
-
poruchy a havárie vo výrobných procesoch.
Na ochranu pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny platia osobitné bezpečnostné pre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.