Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Je bezpečnosť práce pri pracovných činnostiach aktuálna?

Dátum:

Je bezpečnosť práce pri pracovných činnostiach aktuálna?
doc. Ing.
Marianna
Tomašková
PhD.
Bezpečnosť pri práci zamestnancov a pri rôznych pracovných činnostiach by mala byť pre zamestnávateľa prioritou.
Je to v praxi naozaj tak?
Z dostupných analýz vyplýva, že takmer 28% pracovníkov v Európe uvádza, že má zdravotné problémy, ktoré môžu byť spôsobené, alebo sú zhoršené ich súčasným, resp. predchádzajúcim zamestnaním. V priemere 35% pracovníkov si myslí, že práca, ktorú vykonávajú, ohrozuje ich zdravie. Je dôležité si uvedomiť, že miera rizika pracovných úrazov, resp. chorôb z povolania rastie vtedy, ak sa pracovná činnosť nevykonáva bezpečným spôsobom.
Medzi výrazné oblasti s vysokou mierou úrazovosti patria lesné hospodárstvo a stavebníctvo. V lesnom hospodárstve je negatívnym reálnym faktom vysoká úrazovosť a chorobnosť, pričom výrazný podiel na tom má práve charakter práce v lese, klimatické podmienky pracoviska, vplyv úrovne lesnej ťažobnej techniky, terén a ďalšie. Možno tak konštatovať, že lesné hospodárstvo patrí medzi najrizikovejšie odvetvia národného hospodárstva a to predovšetkým v oblastiach, ako sú ťažba, sústreďovanie a odvoz dreva. Tieto faktory sú na poprednom mieste z hľadiska ohrozenia zdravia zúčastnených osôb.
Najzávažnejším rizikom ohrozujúcim pracovníkov pri práci s prenosnou reťazovou pílou sú vibrácie, ktorých spolupôsobenie s chladom môže
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.