Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kam kráča BOZP?

Dátum:

Kam kráča BOZP?
RNDr.
Miroslava
Kordošová
PhD.,
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
Tak ako sa vyvíja ľudská spoločnosť, tak sa vyvíja aj jej dôležitá súčasť, akou je oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá tiež podlieha zmenám a prispôsobuje sa vývoju, ktorý zachytáva hlavné trendy ľudskej spoločnosti, hospodárstva, manažmentu, financií, techniky, či technológií.
V súčasnej spoločnosti a vo svete prebiehajú vývojové trendy, medzi ktoré možno zaradiť globalizáciu (ako všeobecnú, tak globalizáciu trhov, rozhodovania, prenosu technológií a ľudskej činnosti, globalizáciu životného prostredia a iné), ekonomické a spoločenské zmeny spojené s finančnou a hospodárskou krízou, starnutie populácie a demografické zmeny najmä na európskom kontinente, ale aj v iných častiach sveta, rozvoj a používanie nových moderných technológií, používanie nových moderných materiálov, ničenie prírody a znečisťovanie životného prostredia.
Globalizáciu môžeme považovať za jav, ktorý sa týka každého z nás. Je to proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach (ekonomika, politika, kultúra, komunikácia, práca, životné prostredie, atď.) pozorovaný najmä v posledných desaťročiach. Procesy globalizácie prebiehajú dlhší čas a ich začiatok možno spájať s nástupom modernej technológie.
Mení sa medzinárodná deľba práce, pretože firmy presúvajú výrobu do krajín s lacnejšou pracovnou silou, vo významných krajinách zostáva riadenie spoločností, technologicky náročná výroba a výskum. Vznikajú prepojené sieťované firmy, technologické a priemyselné parky, migrujú zamestnanci, dochádza k ich výmene medzi firmami, sprístupňuje sa vzdelanie v rôznych oblastiach, presadzuje sa rovnosť pohlaví, náboženskej znášanlivosti a dochádza k zjednocovaniu právnych pravidiel a predpisov. Svet sa navzájom sieťuje a vzájomne sa informuje o nebezpečenstvách a ohrozeniach. Dopady globalizácie sa prejavujú najmä na pracovnom trhu, v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovných podmienkach a v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Ekonomické a spoločenské zmeny v súvislosti s globálnou ekonomickou krízou sa prejavujú už od konca roku 2008, a v roku 2009 keď sa v plnej miere prejavili prakticky vo všetkých oblastiach reálnej ekonomiky. Pokles hospodárskeho rastu viedol k prudkému zhoršeniu situácie na trhu práce, ktorá sa prejavila nárastom nezamestnanosti.
Dochádza k prepúšťaniu, k zmenám organizácie práce (zamestnanci často pracujú na čiastočný úväzok, na kratšiu pracovnú dobu, majú pružnú pracovnú dobu - väčšia potreba mobility pracovníkov, ale tiež vyššia intenzifikácie práce), k striedaniu zamestnaní, k zvýšeniu počtu osôb samostatne zárobkovo činných, narastá počet externistov a verejných zamestnancov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.