Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kontrola dodržiavania BOZP vo veľkoskladoch, veľko predajniach a logistických centrách v roku 2017

Dátum:

Do plánu celoslovenských úloh inšpekcie práce na rok 2017 bola zahrnutá úloha pod názvom "Kontrola dodržiavania BOZP vo veľkoskladoch, veľkopredajniach a logistických centrách". Cieľom týchto kontrol, zameraných na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP vo veľkoskladoch, veľkopredajniach a logistických centrách, bolo preverenie plnenia povinností zamestnávateľov v oblasti oboznamovania a informovania zamestnancov, práce s motorovými vozíkmi, prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov svojim zamestnancom, registrovania pracovných úrazov a vydávania vnútorných predpisov o BOZP.

Kontrola dodržiavania BOZP vo veľkoskladoch, veľko predajniach a logistických centrách v roku 2017
Ing.
Ján
Trcka
Národný inšpektorát práce, Košice
V rámci úlohy sa realizovali prioritne v subjektoch s počtom zamestnancov 10 až 49, kde pri inšpekcii práce v predchádzajúcom období boli zistené registrované pracovné úrazy alebo závažné nedostatky, resp. v zmysle územnej pôsobnosti inšpektorátu práce.
Pri výkone inšpekcie práce uvedeného zamerania bolo skontrolovaných celkom 93 subjektov (fyzická osoba = 8, verejná obchodná spoločnosť = 2, spoločnosť s ručením obmedzeným = 74, akciová spoločnosť = 8, družstvo = 1), u ktorých bolo zistených 529 nedostatkov. Z uvedených nedostatkov bolo 43 závažných, čo je 8,1% z celkového počtu zistených nedostatkov. Priemerný počet nedostatkov na jeden subjekt je 5,7 nedostatku.
Skontrolované subjekty podľa počtu zamestnancov
I-------------------I-------I---------I---------I-------I--------I-------I--------I--------I-------I I    Počet    I IP BA I  IP  I  IP  I IP  I  IP  I IP BB I  IP  I  IP  I Spolu I I  zamestnancov  I    I Trnava I Trenčín I Nitra I Žilina I    I Prešov I Košice I    I I-------------------I-------I---------I---------I-------I--------I-------I--------I--------I-------I I   1 až 9    I  3  I  0  I  4  I  3  I  0  I  1  I  4  I  1  I 16  I I-------------------I-------I---------I---------I-------I--------I-------I--------I--------I-------I I   10 až 49   I  6  I  8  I  5  I  9  I  12  I  6  I  4  I  9  I 59  I I-------------------I-------I---------I---------I-------I--------I-------I--------I--------I-------I I   50 až 249   I  3  I  2  I  1  I  2  I  0  I  5  I  1  I  2  I 16  I I-------------------I-------I---------I---------I-------I--------I-------I--------I--------I-------I I  250 a viac   I  1  I  0  I  0  I  0  I  0  I  0  I  1  I  0  I  2  I I-------------------I-------I---------I---------I-------I--------I-------I--------I--------I-------I I    Spolu    I 13  I  10  I  10  I 14  I  12  I 12  I  10  I  12  I 93  I I-------------------I-------I---------I---------I-------I--------I-------I--------I--------I-------I
V rámci celkového členenia podľa sledovaných objektov bol počet nedostatkov a závažných nedostatkov nasledovný:
I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I Kód objektu I Objekt                   I  Nedostatky  I Závažné nedostatky I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I   01   I UPP - Ustanovené pracovné podmienky    I    1    I     0      I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I   02   I OOPP                    I    34    I     8      I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I   03   I Riadenie BOZP               I    58    I     2      I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I   04   I Organizácia práce             I    5    I     4      I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I   05   I Pracovné prostredie            I    4    I     0      I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I   06   I Prevádzkové budovy a objekty        I   276    I     15     I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I   07   I VTZ                    I    78    I     10     I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I   08   I Ostatné stroje a zariadenia        I    3    I     2      I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I   09   I Špeciálne stroje a zariadenia       I    22    I     1      I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I   12   I Pracovnoprávne a mzdové predpisy      I    5    I     1      I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I I       I SPOLU                   I   486    I     43     I I-------------I--------------------------------------------I----------------I----------------------I
V rámci členenia podľa sledovaných objektov bol počet nedostatkov nasledovný:
I-------------I------------------------------------------------------I-------I I Kód objektu I Objekt                        I Počet I I-------------I----
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.