Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave na území SR v 1. polroku 2014

Dátum:

Inšpekcia práce Slovenskej republiky vykonáva každoročne v zmysle celoročnej úlohy kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách a v dopravných podnikoch v zmysle zákona č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave. V 1. polroku 2014 bolo treba vykonať na území Slovenska spolu 126 000 kontrol pracovných dní vodičov (zo záznamových listov pri analógových záznamových zariadeniach a elektronických záznamov z kariet vodičov pri digitálnych záznamových zariadeniach).

Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave na území SR v 1. polroku 2014
Ing.
Ján
Trcka
Národný inšpektorát práce, Košice
V prvom polroku 2014 bolo inšpektormi práce
na pracoviskách a pozemných komunikáciách skontrolovaných spolu 5 711 vodičov.
V počte skontrolovaných dní vodičov (záznamové listy a počty dní stiahnutých z digitálnych tachografov) to predstavuje 170 099 dní, čo je 67,5% z celkového plánovaného počtu skontrolovaných dní vodičov pre rok 2014 (252 000 pracovných dní vodičov).
Na pracoviskách bolo inšpektormi práce skontrolovaných 1 921 vodičov
a 107 996 pracovných dní vodičov, čo je 63,5% z celkového počtu skontrolovaných dní vodičov v prvom polroku 2014.
Na pozemných komunikáciách bolo skontrolovaných spolu 3 790 vodičov
a 62 103 pracovných dní vodičov, čo je 36,5% z celkového počtu skontrolovaných dní vodičov v prvom polroku 2014.
Kontrolná činnosť pri kontrole na pozemných komunikáciách bola zameraná na:
-
dodržiavanie denných a týždenných časov vedenia motorového vozidla,
-
dodržiavanie prestávok v práci a doby denného a týždenného odpočinku,
-
správnosť vypisovania záznamových listov a ich uchovávania vo vozidle,
-
správne používanie záznamových kariet a správna činnosť vodiča pri práci s digitálnym záznamovým zariadením,
-
správne fungovanie záznamového zariadenia, zisťovanie možného zneužitia záznamového zariadenia alebo karty vodiča.
Kontrolná činnosť pri kontrole na pracoviskách bola zameraná na:
-
kontrolu prvkov uvedených pri kontrolnej činnosti na pozemných komunikáciách,
-
dodržiavanie týždenného odpočinku a časy jazdy medzi dobami odpočinku,
-
dodržiavanie dvojtýždňového obmedzenia časov jazdy,
-
záznamové listy, údaje z vozidlovej jednotky a z karty vodiča a výtlačky zo záznamového zariadenia,
-
evidenciu zdravotnej spôsobilosti zamestnaných vodičov,
-
veľkosť vozidlového parku - evidencia motorových vozidiel s evidenčnými číslami podľa prevádzkových jednotiek,
-
záznamové listy, údaje z vozidlovej jednotky a z karty vodiča archivované u kontrolovaného subjektu,
-
evidenciu odpracovaných dní v nadväznosti na kontrolované záznamové listy a údaje z karty vodiča,
-
druh dopravnej činnosti - medzinárodná alebo vnútroštátna doprava, osobná alebo nákladná doprava,
-
evidenciu používaných určených meradiel s určením, či ide o analógové záznamové zariadenie alebo digitálne záznamové zariadenie s uvedením dátumu posledného overenia,
-
dokumentáciu o preukázateľnom informovaní zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Pri hodnotení nedostatkov zistených inšpektormi práce pri cestných kontrolách, ako aj pri kontrolách v dopravných podnikoch možno konštatovať, že situácia v porovnaní s prvým polrokom 2013 je takmer rovnaká. V prvom pol roku 2013 pripadalo približne 25 skontrolovaných pracovných dní vodičov na jeden nedostatok zistený pri cestnej kontrole a približne 20 skontrolovaných pracovných dní vodičov na jeden zistený nedostatok pri firemnej kontrole. V prvom polroku 2014 to bolo približne 29 skontrolovaných pracovných dní vodiča na jeden nedostatok pri cestnej kontrole a približne 17 skontrolovaných pracovných dní na jeden nedostatok pri firemnej kontrole.
Počet nedostatkov sa v období ostatného roka a pol ustálil približne na rovnakých hodnotách po predchádzajúcom výraznom zlepšení, čo je spôsobe
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.