Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kontroly sociálnej legislatívy v doprave zájazdových a diaľkových autobusov

Dátum:

Do plánu celoslovenských úloh inšpekcie práce na rok 2013 bola zahrnutá úloha pod názvom "Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy v zmysle zákona č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave", ktorá bola vykonaná v období od 1.6.2013 do 31.8.2013.

Kontroly sociálnej legislatívy v doprave zájazdových a diaľkových autobusov
Ing.
Ján
Trcka
Národný inšpektorát práce, Košice
Cieľom kontrol bolo predovšetkým
preveriť dodržiavanie pracovných podmienok v cestnej doprave vodičmi autobusov
ustanovených podľa vyššie uvedeného zákona a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Kontroly sa vykonávali na pozemných komunikáciách, na stanovištiach odchodov zájazdových autobusov a autobusových staniciach.
Z bežnej praxe a doteraz získaných informácií možno konštatovať, že v letnom resp. dovolenkovom období dochádza k výraznému nárastu zájazdových a diaľkových autobusov na pozemných komunikáciách, čo má priamu súvislosť s nárastom nehodovosti. Vodiči autobusov sú nútení kvôli splneniu určených časov jazdy zamestnávateľom porušovať predpisy sociálnej legislatívy v doprave. Z uvedeného vyplýva, že sekundárnou úlohou bolo potlačiť a eliminovať tento negatívny jav vyskytujúci sa na pozemných komunikáciách.
V zmysle obsahového zamerania k tejto úlohe boli kontroly zamerané na zájazdové a diaľkové autobusy so zameraním na slovenských ako aj zahraničných dopravcov.
Vykonaných malo byť najmenej 60 previerok na jeden krajský inšpektorát práce.
Výber miest kontrol uskutočnili jednotlivé inšpektoráty práce vo svojej územnej pôsobnosti - pozemné komunikácie s vyššou frekvenciou výskytu autobusov, stanovištia odchodov zájazdových autobusov a autobusové stanice.
Kontroly boli zamerané na:
1.
Denné a týždenné časy jazdy,
prestávky v práci a doby denného a týždenného odpočinku; záznamové listy, ktoré musia byť uchovávané vo vozidle za obdobie uvedené v osobitnom predpise a údaje uložené za rovnaké obdobie na karte vodiča a v pamäti záznamového zariadenia a vo výtlačkoch zo záznamového zariadenia.
2.
Správne fungovanie záznamového zariadenia
(zistenie možného zneužitia záznamového zariadenia alebo karty vodiča alebo záznamových listov) a prípadne prítomnosť dokumentov uvedených v osobitnom predpise (článok 16 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006).
3.
Kontrola zdravotnej spôsobilosti vodiča na prácu,
platnosť lekárskej prehliadky a platnosť psychologického vyšetrenia vodiča autobusu.
Prehľad počtu kontrol
V sledovanom období od 1.6.2013 až 30.08.2013 bolo v zmysle obsahového zamerania úlohy vykonaných v rámci sústavy inšpekcie práce
595 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení predmetných právnych predpisov.
Každý inšpektorát práce mal vykonať minimálne 60 kontrol vodičov zájazdových a diaľkových autobusov (spolu v sústave IP 480 kontrol).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.