Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Dátum:

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH,
Úrad verejného zdravotníctva SR
Problematiku súvisiacu s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu v otázkach rozoberá: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Úrad verejného zdravotníctva SR
1. Aký význam majú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre zamestnancov?
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov.
Sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia. Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci možno včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou.
2. Z akého právneho predpisu vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu?
Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Táto povinnosť zamestnávateľovi vyplýva z § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 355/2007 Z.z.“).
Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom, ktoré sú súčasťou výkonu práce a vo vzťahu k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva. Najvýznamnejšími zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, ktoré môžu spôsobiť poškodenie zdravia zamestnancov, sú fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, neionizujúce žiarenie – infračervené žiarenie, ultrafialové žiarenie, lasery, elektromagnetické žiarenie), chemické faktory (rôzne chemické látky a zmesi, karcinogény, mutagény), biologické faktory (baktérie, vírusy, huby-plesne, parazity) a iné faktory práce a pracovného prostredia, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie (napr. fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž, záťaž teplom, záťaž chladom, senzorická záťaž – záťaž zraku, sluchu).
Zákon č. 355/2007 Z.z. vymedzuje, kedy sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre zamestnancov povinné, ako aj spôsob, ako môže zamestnávateľ zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u ďalších zamestnancov.
3. Je zamestnávateľ povinný zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre všetkých zamestnancov?
Nie. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu je povinný zabezpečiť zamestnávateľ pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu (zaradenú do kategórie 3 alebo 4) alebo prácu, pri ktorej sa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.