Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Letáky s problematikou BOZP a pracovnoprávnych vzťahov

Dátum:

Letáky s problematikou BOZP a pracovnoprávnych vzťahov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Leták "BOZP v poľnohospodárstve"
Zaradenie témy poľnohospodárstva má viaceré praktické dôvody. Pri aplikácii právnych predpisov v konkrétnych podmienkach praxe vychádzame z platnej slovenskej legislatívy, pričom myslíme hlavne vyhlášku MPSVR SR č. 45/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci. Spomínaná vyhláška, ktorá nadobudla účinnosť od 1. marca 2010, definuje pojem poľnohospodárska práca ako činnosť, zameranú na pestovanie rastlín a starostlivosť o rastliny a chov hospodárskych zvierat určených na ekonomické zhodnotenie.
V prílohách uvádza podrobnosti na zaistenie BOZP pri poľnohospodárskej práci:
-
<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.