Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Materiálové inžinierstvo a jeho využitie v oblasti BOZP

Dátum:

Vednou disciplínou, ktorá sa zaoberá materiálmi a ich vlastnosťami, je materiálové inžinierstvo. Rozvoj techniky spôsobuje neustále budovanie a tvorenie štruktúr materiálov, čo niekedy nebolo možné. Jednou z "nových" skupín materiálov sú inteligentné materiály, ktoré dokážu reagovať na okolie. Cieľom príspevku je poukázať na chromogenické materiály, ktoré ešte stále nie sú dostatočne preskúmané, napriek tomu narastá ich využitie vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti. Možnou aplikáciou je aj ich využitie na zvýšenie bezpečnosti človeka pri práci, či v technickej bezpečnosti.

Materiálové inžinierstvo a jeho využitie v oblasti BOZP
Ing.
Martina
Dulebová
Strojnícka fakulta, Technická univerzita, Košice
Chromogenické materiály
Sú to inteligentné (smart) materiály, ktoré sú schopné zmeniť, vyžarovať alebo dokonca aj vymazať farbu. Štúdium chromogenických materiálov začína pochopením zákonov prírody vyjadrenými teóriou farieb: viditeľné svetlo, ktoré sa nám javí ako biele je zložené z rôznych farieb. Pozorovaná farba je svetelné žiarenie, ktorá sa odráža od povrchu a skladá sa z doplnkovej farby absorbovaného žiarenia [1].
Klasifikácia chromogenických materiálov
Prípona "chromizmus" znamená zmenu farby, ktorá je vyvolaná vonkajšími stimulmi. Na ich základe je možné chromogenické materiály klasifikovať do šiestich základných skupín, ako je to uvedené v tab. č. 1 [2].
Tab. č. 1:
Prehľad chromogenických materiálov a ich praktické využitie [2]
 I-------------------I----------------------------I---------------------------I I Typ chromizmu   I Princíp          I Využitie v praxi     I I-------------------I----------------------------I---------------------------I I Elektrochromizmus I reverzibilná zmena farby  I inteligentné okná,    I I          I elektroaktívneho materiálu I zrkadlá, displeje     I I          I na zák-lade oxidácie alebo I              I I          I redukcie zapríčinenej   I              I I          I elektrickým prúdom či   I              I I          I potenciálom        I              I I-------------------I----------------------------I---------------------------I I lonochromizmus  I zmena farby je priamo   I analytická chémia     I I          I zapríčinená pôsobením   I (určovanie koncentrácií  I I          I materiálov alebo zlúčenín I kovových iónov),     I I          I s iónmi          I bezuhlíkové kopírovacie  I I          I              I papiere, digitálne formy I I          I              I zobrazovania       I I-------------------I----------------------------I---------------------------I I Mechanochromizmus I farba sa mení podľa    I tribochromické materiály I I          I mechanického pôsobenia,  I - indikátory klzných   I I          I príkladom je        I vlastností trecích plôch I I          I piezochromizmus (zmena   I a analyzátory       I I          I farby pôsobením      I              I I          I mechanického tlaku) alebo I              I I          I tribochromizmus (pôsobením I              I I          I mechanického trenia sa   I              I I          I mení farba materiálu)   I              I I-------------------I----------------------------I---------------------------I I Fotochromizmus  I proces zmeny farby     I sklá v okuliaroch, ktoré I I          I materiálu, zvyčajne    I stmavnú podľa intenzity  I I          I bezfarebného na farebný za I svetla          I I          I pôsobenia svetla      I              I I-------------------I----------------------------I---------------------------I I Solvatochromizmus I dochádza ku zmene farby  I v analýze olejov, kde sa I I          I materiálu podľa polarity  I meria malé množstvo    I I          I rozpúšťadla, mení sa jeho I polárnych molekúl v    I I          I emisné alebo absorpčné   I nepolárno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.