Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Nebezpečné látky

Dátum:

Nebezpečné látky
Redakcia časopisu BOZP
Nebezpečnou látkou je akákoľvek kvapalina, plyn alebo tuhá látka, ktorá predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov. V celej Európe prichádzajú milióny zamestnancov do styku s chemickými a biologickými činiteľmi, ktoré im môžu škodiť. V súčasnosti musí 15% zamestnancov EÚ pri svojej práci manipulovať s nebezpečnými látkami a ďalších15% uvádza, že pri práci vdychuje dym, výpary, prášky alebo prach. Niektoré veľmi nebezpečné látky, ako je azbest, ktorý spôsobuje rakovinu pľúc a iné smrteľné ochorenia dýchacích ciest, sú v súčasnosti zakázané alebo sú pod prísnou kontrolou. Stále sa však vo veľkom rozsahu používajú iné škodlivé látky, ale existujú právne predpisy, aby sa zabezpečilo náležité riadenie s nimi súvisiacich rizík.
Riziká pre zdravie
Zdravotné problémy, ktoré môžu byť spôsobené prácou s nebezpečnými látkami, siahajú od mierneho podráždenia očí a kože až po závažné účinky, napr. vrodené chyby, rakovina. Účinky môžu byť akútne alebo dlhodobé, pričom niektoré látky môžu mať kumulatívny účinok. Niektorými z najčastejších nebezpečenstiev sú: otrava, alergie, kožné choroby, ochorenia dýchacích ciest, rakovina, reprodukčné problémy a vrodené chyby.
Biologické činitele
Baktérie, vírusy, huby a parazity sa nachádzajú v mnohých odvetviach. Obvykle sú neviditeľné, čo znamená, že sa nemusí prihliadať na riziká, ktoré predstavujú. Obzvlášť ohrození vystavením škodlivým biologickým činiteľom sú zamestnanci v odvetviach ako: zdravotná starostlivosť, poľnohospodárstvo, veterinárne služby, upratovanie a údržba, kanalizácie a odpadové hospodárstvo, záhradníctvo, práca v laboratóriu. Viac informácií k danej téme možno nájsť v informačnom letáku agentúry EU-OSHA "Úvod k biologickým látkam" a v právnych predpisoch o biologických látkach a o poraneniac
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.