Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Negatívne vplyvy psychického násilia na pracovisku (2.)

Dátum:

Článok sa venuje formám násilia páchaným na slabších jedincoc h na Katedra integrovaného pracovisku. Ak je človek tyranizovaný - psychicky alebo fyzicky, má manažérstva, to negatívny vplyv na jeho psychiku a zdravie v budúcnosti. Vplyvom HF TU Košice násilia na pracovisku prežíva každý zamestnanec stres iným spôsobom - absenciou v práci, holdovaniu alkoholu, cigaretám alebo iným návykovým látkam.

Negatívne vplyvy psychického násilia na pracovisku (2.)
Ing.
Marek
Šolc
PhD.
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Mobbing na pracovisku
Mobbing znamená cielené stupňovanie konfliktov, v snahe zničiť kolegov. Najčastejšie napáda skupina viacerých pracovníkov svojho neobľúbeného kolegu, ktorého v kolektíve každý odsudzuje. Mobbing prebieha v zóne medzi dovoleným a zakázaným správaním. Obeť je ignorovaná svojím okolím, zosmiešňovaná, často sa k nej nedostávajú dôležité informácie, alebo sú kritizované jej výkony. Veľmi často je obeť ohováraná so zámerom poškodenia jej osobnosti a privátnej sféry.
Fázy mobbingu
Mobbing môže trvať celé mesiace a roky. Nie je to konflikt, ktorý sa stane jednorázovo, ale konflikt, ktorý prebieha dlhodobo. Prebieha v 5 fázach (Fehlau, G., Eberhard, 2003):
1.
Dôvodom vzniku mobbingu je zle vyšetrený problém alebo vôbec nevyšetrený problém. Spočiatku môže ísť o klasický jednoduchý problém, ale keď sa nevyšetrí, môže nabrať na vážnosti a dynamike. Dochádza k napádaniu medzi dotknutými osobami, kde sa vykryštalizuje obeť.
2.
Útoky sa začínajú objavovať čoraz častejšie a vzniká psychoteror. Obeť je ponižovaná, urážaná a tým sa znižuje jej schopnosť sebaovládania. Situácia sa stáva vážnejšou a tým aj vecou verejnou pre organizáciu.
3.
Porušovanie práv a urážanie narastá, vývoj mobbingu sa stupňuje. V tejto fáze obeť začína vyhľadávať pomoc u lekára alebo psychológa. Začínajú sa u obete objavovať stavy depresie a agresivity. Začína si uvedom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.