Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Nevhodná aplikácia dopravno-manipulačného zariadenia v praxi

Dátum:

Typickou vlastnosťou strojov a zariadení dopravnej a manipulačnej techniky je, že hoci vstupujú do takmer všetkých operácií v priemyselnom produkčnom reťazci, principiálne sa nepodieľajú na zvyšovaní úžitkovej hodnoty finálnych produktov, avšak ich vstup do procesov má za následok nárast výrobných nákladov. Znamená to, že voľba konkrétneho dopravno-manipulačného zariadenia ovplyvňuje nielen konštrukčno-technologické dispozície výrobného procesu, ale aj ekonomické aspekty danej priemyselnej produkcie, akými sú napr. investičné a prevádzkové náklady, cenotvorba a pod. Príspevok poukazuje na aplikáciu závitového dopravníka v praxi.

Nevhodná aplikácia dopravno-manipulačného zariadenia v praxi
doc. Ing.
Marianna
Tomašková
PhD.,
Strojnícka fakulta, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, TU Košice
Závitovkové dopravníky sú dopravníky bez ťažného elementu, ktoré sa používajú na špecifické riešenie dopravy hmôt na kratšie vzdialenosti s menšími dopravnými výkonmi.
Doprava a manipulácia sypkých hmôt
Dopravníky možno rozdeliť do nasledujúcich konštrukčno-prevádzkových skupín [2] [3]:
a)
Dopravníky s ťažným prostriedkom:
-
dopravníky pásové, resp. lanopásové,
-
korčekové elevátory (pásové, reťazové, lanové) a korčekové dopravníky
-
konveyery,
-
reťazové článkové dopravníky s rozličnými druhmi pracovných článkov (napr. s článkami laťkovými, plochými, komorovými alebo s bočnicami),
-
redlery (jedno- alebo dvojreťazové; jedno- alebo obojsmerné),
-
žľabové (s vratným alebo obežným pohybom s unášačmi) a hrabľové dopravníky (s rôzne tvarovaným hrabľovými prvkami).
Spoločným charakteristickým znakom dopravníkov s ťažným prostriedkom je existencia ťažného elementu, ktorý plní ťažnú, resp. ťažnú aj nosnú funkciu.
b)
Dopravníky bez ťažného prostriedku:
-
závitovkové,
-
vibračné.
Tieto dopravníky prepravujú materiál bez ťažného elementu a využívajú iné fyzikálno-technické princípy premiestňovania materiálu.
c)
Zariadenia na dopravu sypkých hmôt v pomocnom médiu:
-
systémy pneumatickej dopravy,
-
systémy hydraulickej dopravy.
d)
Pomocné prostriedky na manipuláciu so sypkými hmotami:
-
zásobníky (vysoké - silá, nízke - bunkre),
-
podávače (dopravní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.