Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Normy v ergonómii (1.)

Dátum:

V ergonómii máme na Slovensku prebratých už takmer 150 noriem. Vydané normy z ergonómie môžeme nájsť a zakúpiť na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) podľa medzinárodného triediaceho znaku ICS 13.180 Vieme sa dostať aj k prehľadu vydaných noriem podľa triediaceho znaku 83 20xx a 83 35xx v sústave STN. Pre členov Slovenskej ergonomickej spoločnosti (SES) sme z odboru technickej normalizácie získali kompletný aktualizovaný prehľad noriem ku aprílu 2018 a dostupný na webe SES. V tomto príspevku sa zameriame na možnosti využitia jednotlivých technických noriem k ergonómii.

Normy v ergonómii (1.)
Ing.
Martina
Gašová
PhD.,
CEIT, a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Ak vychádzame zo základného delenia na fyzickú záťaž, psychickú záťaž a pracovné prostredie, pričom ďalšou časťou ergonómie je projektovanie pracovísk, strojov a zariadení s podporou antropometrie, možno ešte ako samostatnú oblasť pridať ergonómiu v administratíve a v zdravotníctve. Podľa tohto delenia sú jednotlivé aktuálne platné normy ďalej v tabuľkách uvedené a tie najznámejšie, ktoré využívame v priemyselnej ergonómii s ohľadom na projektovanie a záťaž človeka sú bližšie popísané.
STN EN ISO 26800 Ergonómia. Všeobecný prístup, zásady a koncepty (ISO 26800: 2011) je v anglickom jazyku a predstavuje všeobecný ergonomický prístup a špecifikuje základné ergonomické princípy a koncepty. Týkajú sa navrhovania a hodnotenia úloh, pracovných miest, výrobkov, nástrojov, zariadení, systémov, organizácií, služieb, zariadení a prostredia, aby boli kompatibilné s charakteristikami, potrebami a hodnotami, schopnosťami a obmedzeniami ľudí. Ustanovenia a usmernenia uvedené v norme ISO 26800: 2011 majú za cieľ zlepšiť bezpečnosť, výkonnosť, účinnosť, spoľahlivosť, dostupnosť a udržiavateľnosť výsledkov dizajnu počas celého životného cyklu a zároveň zabezpečiť a zlepšiť zdravie, blaho a spokojnosť pracovníkov. Používateľom normy ISO 26800: 2011 sú dizajnéri, ergonómovia a projektoví manažéri, ako aj manažéri, pracovníci, spotrebitelia (alebo ich zástupcovia) a obstarávatelia. Slúži tiež ako referenčný štandard pre vývojárov noriem, ktorí sa zaoberajú aspektmi ergonómie.
Normy ergonómie k požiadavkám na kancelárske práce
Normy k ergonómii administratívnych pracovísk (Tab. č. 1), resp. pracovísk so zobrazovacou jednotkou obsahujú jednotlivé požiadavky, tzv. zásady ergonómie v administratívnych (indirektných) pracoviskách. Hlavné oblasti, ktoré možno vďaka týmto normám na pracoviskách preveriť sú napríklad:
-
funkčné a rozmerové požiadavky,
-
pracovná stolička a podložka pod nohy,
-
pracovný stôl,
-
klávesnica a myš,
-
monitor,
-
osvetlenie a zraková pohoda,
-
mikroklíma a hluk,
-
režim práce a odpočinku.
Tab. č. 1: Vydané normy ergonómie k požiadavkám na kancelárske práce
I--------------------I--------I-------------I----------------------------------------------I-------I I Označenie     I zmena/ I  Dátum  I Názov dokumentu               I Jazyk I 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.