Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Novela vyhlášky č. 147/2013 Z.z.

Dátum:

Novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Novela vyhlášky č. 147/2013 Z.z.
Ing.
Tamara
Paceková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. nadobudla účinnosť 1.7.2013.
Vyhláška upravuje podmienky pre oboznamovanie osôb a zmenu pracovných podmienok, prípravu stavieb, odovzdanie a prevzatie pracoviska na stavenisku, výkon stavebných prác v mimoriadnych podmienkach a prerušenie stavebných prác. Zároveň stanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacich, pri murárskych prácach, pri montážnych prácach, pri práci vo výške, pri búracích a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojmi, pri prácach súvisiacich so stavebnou prácou.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na základe návrhu zamestnávateľov, pripravilo návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôso
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.