Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ochrana těla

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME

Článek vychází ze zásad správné praxe a je souhrnem požadavků a předpisů týkajících se ochranných oděvů do specifických prostředí, kde se zaměstnanci setkávají se specifickými riziky.

Ochrana těla
PhDr.
Miroslav
Šilar
soudní znalec v oboru BOZP, člen Rady vlády pro BOZP ČR
Specifikace
Ke stanovení správné úrovně ochrany a typu ochranného oděvu je důležité určit specifické nebezpečí. Proto je od všech výrobců ochranných oděvů vyžadováno, aby své produkty nechali nezávisle otestovat. Jednotlivé kusy ochranných oděvů jsou pak opatřeny buď značkou, nebo písemnou informací tvořenou řadou číslic a/nebo symbolů podle stupně požadované ochrany.
Pro nalezení správného kusu ochranného oděvu je klíčové provést náležité vyhodnocení rizik. Protože jakmile budeme vědět, jakému nepříznivému prostředí bude pracovník vystaven, můžeme zajistit, aby mu dodaný ochranný oděv poskytoval dostatečnou ochranu a byl vhodný pro konkrétní pracoviště.
Dalšími faktory, které by měly být součástí procesu posouzení rizik, jsou:
-
jednotliví uživatelé,
-
úkoly, které budou plnit,
-
prostředí, ve kterém budou pracovat.
Informace
Z důvodu širokého rozsahu druhů a sortimentu různých ochranných oděvů poskytuje každá ze směrnic EU konkrétní informace týkající se použití a údržby jednotlivých kusů ochranných oděvů. Písemný návod k použití obvykle obsahuje všechny nezbytné informace:
-
aplikace/omezení,
-
kontroly před použitím,
-
použití,
-
údržba (čištění, opravy, kontrola, výměna),
-
skladování oděvů.
Normy
Veškeré ochranné oděvy musí jako minimální požadavek splňovat bezpečnostní požadavky stanovené příslušnými evropskými normami.
Vzhledem k širokému rozsahu ochranných oděvů platí řada EN norem, které upravují kvalitu a účinnost jednotlivých částí oděvů tak, jak jsou uvedeny níže.
Přehled příslušných norem
Pozn.: zahrnuty zde nejsou ochranné oděvy pro hašení, sport, jízdu na motocyklu, použití ručních řetězových pil a ochranu proti záření. Také zde není zahrnuta obuv ani ochrana rukou a hlavy, pro které platí samostatné normy.
EN ISO 13688 (832701) - Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky
Tato mezinárodní norma je normou referenční, na níž se, pokud je to zapotřebí, odvolávají předmětové normy. V této normě jsou stanoveny obecné požadavky na provedení ochranných oděvů z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility a značení ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem spolu s ochrannými oděvy. Tato norma nemůže být používaná samotná, ale pouze v kombinaci s normou obsahující konkrétní požadavky na provedení výrobku poskytujícího ochranu.
EN ISO 20471 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky
V této mezinárodní normě jsou stanoveny požadavky na oděv s vysokou viditelností, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele pro obsluhu vozidel nebo jiných mechanizovaných prostředků za jakýchkoliv světelných podmínek při denním světle i při osvětlení světlomety vozidel za tmy. Obsahuje kvalitativní požadavky jak na barvu a retroreflexi, tak na minimální plochy a umístění materiálů na ochranném oděvu. Tato norma není použitelná pro situace se středním a nízkým rizikem.
EN ISO 13998 Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži
Tato evropská norma se týká ochranných zástěr, kalhot a vest používaných při práci s ručními noži, a dalších oděvů poskytujících podobnou ochranu částí těla v případě nehody. Norma stanoví požadavky na konstrukci (provedení), odolnost proti průniku, odolnost proti řezu, rozměry, ergonomické charakteristiky, nezávadnost, vodopropustnost, čištění a desinfekci, značení a návod k používání od výrobce pro uživatele ochranných zástěr, kalhot a vest. Také popisuje klasifikaci úrovně ochrany a příslušné zkušební metody. Ochranné zástěry, kalhoty a vesty, které poskytují určitou ochranu proti bodným a sečným ranám, jsou používány z pracovního hlediska tam, kde je proti tělu uživatele veden nůž. Jedná se zvláště o práci s ručními noži na jatkách, v průmyslu zpracování masa, ryb a korýšů, ve velkých dodavatelských závodech s ručním vykosťov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.