Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Osobné ochranné pracovné prostriedky vo vybranej profesii

Dátum:

Príspevok poukazuje na osobné ochranné pracovné prostriedky a ich vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci hasičov, ako súčasť najdôležitejšieho elementu pri záchrane osôb a majetku v akýchkoľvek podmienkach. V závere príspevku je analýza rizík pomocou zvolenej metódy podľa normy ISO TR 14121-2.

Osobné ochranné pracovné prostriedky vo vybranej profesii
doc. Ing.
Marianna
Tomašková
PhD.
Technická univerzita, Košice
doc. Ing.
Michaela
Balážiková
PhD.
Technická univerzita, Košice
"Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov: stanovuje zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť ochranu života alebo zdravia zamestnancov pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi OOPP, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a normami organizácie práce".
"Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "HaZZ") č. 64/2002 Z.z. o postupe pri posudzovaní a vypracúvaní hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z jednotlivých druhov činnosti v HaZZ a zoznam vybraných osobných ochranných pracovných prostriedkov, odevov a obuvi, umývacích a čistiacich prostriedkov na ochranu bezpečnosti a zdravia príslušníkov HaZZ a zamestnancov stanovuje podľa čl. 2 ods. 2, že ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť, alebo obmedziť technickými prostriedkami, treba poskytnúť príslušníkom a zamestnancom schválené a certifikované ochranné prostriedky v takom rozsahu, aby pri výkone viacerých druhov činností bola zachovaná požiadavka vyššieho stupňa ochrany" [1].
"Pokyn prezidenta HaZZ č. 64/2002 Z.z. čl. 2 ods. 3 tiež určuje, že vybavenie príslušníkov a zamestnancov ochrannými prostriedkami sa zabezpečuje podľa funkčného zaradenia a podľa zoznamu na poskytovanie ochranných prostriedkov, stanoveného na základe hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z jednotlivých druhov činnosti vykonávaných v zbore" [1].
Záujem spoločnosti - ochrana života a zdravia jednotlivca! BP v P Za OOPP sa považuje každé zariadenie alebo prostriedok určený k noseniu alebo držaniu jednotlivcom pre ochranu proti jednému, alebo viacerým zdravotným a bezpečnostným rizikám [2].
Za OOPP sa zároveň považuje:
a)
technická sústava tvorená niekoľkými výrobcami neoddeliteľne spojenými zariadeniami alebo prostriedkami pre ochranu jednotlivca proti jednému alebo viacerým potenciálne súčasne pôsobiacim rizikám,
b)
ochranné zariadenie alebo prostriedok spojený oddeliteľne alebo neoddeliteľne s osobnou výzbrojou bez ochranného účinku, nosenou alebo držanou jednotlivcom pri uskutočňovaní určitej činnosti,
c)
vymeniteľná súčiastka OOPP, ktorá je nevyhnutná pre jeho bezchybnú funkciu a je použitá výhradne pre tento prostriedok [2].
OOPP sú ochranné prostriedky, ktoré musia chrániť zamestnancov pred rizikami, nesmú ohrozovať ich zdravie, nesmú brániť pri výkone práce a musia spĺňať požiadavky stanovené vykonávacím prá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.