Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Písomný pokyn na lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov

Dátum: Rubrika: VZORY

Cieľom dokumentu od spoločnosti BOZPO s. r. o., ktorý Vám predstavujeme tentoraz, je priblížiť okolnosti a opatrenia, ktoré sa vykonávajú pri činnostiach spojených s lepením horľavých podlahových krytín a strešných krytín, ako aj obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel alebo pri činnostiach spojených s odstraňovaním starých náterov. Tieto činnosti sa považujú za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

[Názov spoločnosti]

[OPP ZD-001-004]

Strana 1 z 3

[Logo spoločnosti]

Písomný pokyn na lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov

Platnosť od:

[DD.MM.RRRR]

Číslo vydania:

[02]

ÚČEL

Účelom tohto dokumentu je popísať okolnosti, ktoré panujú a opatrenia, ktoré budú vykonané pri činnostiach spojených s lepením horľavých podlahových krytín a strešných krytín, ako aj obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel, alebo pri činnostiach spojených s odstraňovaním starých náterov. Tieto činnosti sa považujú za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

OBLASŤ PLATNOSTI

Obsah dokumentu je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti [..................................] a pre všetky osoby, ktoré sa so súhlasom vedúceho zamestnanca spoločnosti zdržujú v jej priestoroch a objektoch.

POUŽITÉ ZNAČKY A SKRATKY

TPO Technik požiarnej ochrany

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 

Oddelenie / Funkcia

Meno Priezvisko

Dátum

Podpis

Vypracoval:

 

 

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.