Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Podpora udržateľnej práce v súvislosti so starnutím pracovnej sily

Dátum:

Podpora udržateľnej práce v súvislosti so starnutím pracovnej sily
Redakcia časopisu BOZP
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) pripravila v súvislosti s aktuálnou kampaňou "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie" prehľad, venovaný základným otázkam týkajúcim sa BOZP a udržateľnej práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou EU. Obsah uvedeného prehľadu vychádza z demografi ckých zmien a aktuálneho sociálno-ekonomického vývoja, ukazujúceho na starnutie pracovnej sily v EU. V posledných rokoch vzniká tlak na zvyšovanie zamestnanosti osôb vo veku 55 - 64 rokov, pričom v súčasnosti vek odchodu do dôchodku v mnohých členských štátoch prevyšuje 65 rokov.
Na udržanie vyhovujúceho stavu a zlepšenie pracovných podmienok pre všetkých, ako aj zmiernenie škodlivých faktorov pracovného prostredia na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov je dôležité, aby sa uplatňoval integrovaný prístup a koncept udržateľnej práce a celoživotnej perspektívy. V prehľade sa diskutuje o rôznych modeloch udržateľnej práce, pričom sa zachytáva jej mnohotvárny charakter. Modely predstavujú zložité a vzájomne prepojené faktory, ovplyvňujúce pracovnú schopnosť jednotlivcov a udržateľnosť práce. Udržanie starších pracovníkov na trhu práce je ovplyvňované vzájomne previazanými faktormi, akými sú motivácia, príležitosti ďalšieho vzdelávania a širšie sociálnopolitické a inštitucionálne faktory, napr. rozdelenie príjmov a dôchodkov a daňové režimy. Správa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.