Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Postup pri podávaní žiadosti na výchovu a vzdelávanie

Dátum:

Postup pri podávaní žiadosti na výchovu a vzdelávanie
Ing.
Daniela
Gecelovská
Národný inšpektorát práce, Košice
Národný inšpektorát práce preveruje žiadosti podané z dôvodu získania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej len "ABT"), oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby (ďalej len "BTS") a na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP.
Osvedčenie ABT je dokladom o odbornej spôsobilosti osoby (občana, pracovníka), pre ktorú bolo toto osvedčenie vydané.
Oprávnenia na vykonávanie činnosti BTS alebo výchovy a vzdelávania akredituje fyzickú alebo právnickú osobu, podľa Obchodného zákonníka, vykonávať túto činnosť v prípade, že okrem iných požiadaviek spĺňa aj požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb. V prípade splnenia požiadaviek na vydanie oprávnenia na BTS, odborní zamestnanci musia byť s touto právnickou osobou v pracovnom pomere. Nie je možné túto činnosť vykonávať sprostredkovane, t.j. v subdodávke.
Právny predpis
V zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere. V prípade, že vzhľadom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov a pod. nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie (nie sprostredkovanie) BTS dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými osobami, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie BTS. Zmluva podľa Obchodného zákonníka musí byť uzatvorená medzi zamestnávateľom a oprávnenou osobou (oprávnenými osobami na výkon BTS), nie sprostredkovane cez inú právnickú alebo fyzickú osobu.
V prípade žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie musí byť na pracovnú zmluvu zamestnaný iba odborný zástupca. Na dohodu môže byť zamestnaný len školiteľ. Pracovná zmluva uzatvorená s odborným zástupcom môže byť na čiastočný úväzok. To znamená, že nemusí byť uzatvorená na 40 hodinový pracovný týždeň, ale môže byť uzatvorená aj na kratší čas, podľa toho, ako často plánuje po vydaní oprávnenia vykonávať vzdelávacie aktivity.
Upozornenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.