Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Posúdenie ergonomického rizika hasičov pri manipulácií s hydraulickým vyslobodzovacím zariadením

Dátum:

Príspevok analyzuje ergonomickú záťaž hasiča pri používaní hydraulického vyslobodzovacieho náradia. Zvolená metóda RULA (Rapid Upper Limb Assessment) je zameraná na rýchle posúdenie namáhania chrbtice a horných končatín. Pri tejto metóde sa pozorujú jednotlivé časti tela. Každej časti tela sa priraďuje hodnota, ktorej veľkosť je odchýlka od neutrálnej polohy.

Posúdenie ergonomického rizika hasičov pri manipulácií s hydraulickým vyslobodzovacím zariadením
doc. Ing.
Michaela
Balážiková
PhD.,
TU Košice, Strojnícka fakulta, Košice,
Ing.
Marianna
Tomašková
PhD.,
TU Košice, Strojnícka fakulta, Košice,
Ing.
Martina
Dulebová
PhD.,
TU Košice, Strojnícka fakulta, Košice,
Hasiči majú zákonnú povinnosť zachraňovať osoby, zvieratá a majetok pri požiaroch, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, pričom mimoriadnou udalosťou sa rozumie každý prípad, pri ktorom je ohrozený život, prípadne zdravie osoby, zvieraťa, alebo je ohrozený majetok.
Vyslobodzovacia technika, používaná pri dopravných nehodách patrí medzi technické prostriedky určené spravidla na použitie pri záchranných prácach, kde je nevyhnutné použiť väčšie sily a tlaky, ktoré sú vyvolané hydraulicky alebo pneumaticky napr. pri delení materiálu.
Ergonómia je definovaná ako multidisciplinárny odbor, ktorý rieši činnosť človeka (v rámci pracovného systému) a jeho väzby (človek a stroj v pracovnom procese) s pracovným vybavením a pracovným prostredím (chemickým, fyzikálnym, biologickým, sociálnym a organizačným). Hlavným cieľom je optimalizácia týchto aspektov pôsobiacich na človeka, na danom pracovisku vzhľadom na pracovnú záťaž.
Ergonómia ako jeden celok plánuje pracovné a životné prostredie, navrhuje pracovné nástroje, konštrukciu strojov a ochranu zdravia za účelom zmierňovať namáhanie človeka pri zvyšovaní výkonnosti a efektívnosti práce.
[1]
Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dochádza k usmrteniu, alebo zraneniu osôb, prípadne k škode na majetku v priamej súvislosti s premávkou motorového a nemotorového vozidla.
Druhy dopravných nehôd:
1.
Jednoduchá dopravná nehoda
Bola pri nej zranená jedna osoba ľahko, alebo jedna osoba ťažko, príp. došlo k usmrteniu jednej osoby.
2.
Hromadná dopravná nehoda
Bolo pri nej zranených päť osôb ľahko, alebo tri osoby ťažko, došlo k usmrteniu najmenej dvoch osôb, príp. ak došlo k stretu päť a viac vozidiel.
3.
Dopravná nehoda s výskytom nebezpečnej látky
Dopravná nehoda vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku, pričom hrozí nebezpečenstvo úniku tejto látky do okolitého prostredia s následným ohrozením obyvateľstva. [2]
Jednotlivé procesy vykonávané pri zásahu pri dopravnej nehode osobných automobilov možno rozdeliť nasledovne (obr. č. 1):
1.
Príjazd na miesto dopravnej nehody.
2.
Eliminácia následných javov poškodených objektov.
3.
Prvotný vstup do automobilu.
4.
Vytvorenie priestoru pre vyslobodenie postihnutých osôb.
5.
Vyslobodenie a transport zranených osôb.
6.
Odstránenie následkov dopravnej nehody. [3]
Obr. č. 1: Činnosti vykonávané v jednotlivých fázach zásahu [2]
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.