Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Posúdenie ergonomických rizík vo vybranom pracovnom procese pomocou aplikácie metód digitálnej fabriky

Dátum:

Príspevok poskytuje prehľad súčasných možností modernej ergonómie a jeho cieľom je priblížiť problematiku identifikácie a posúdenia ergonomických rizík vyskytujúcich sa vo výrobnej sfére v podmienkach SR. Načrtáva trendy a vízie využívaním proaktívneho prístupu modernej ergonómie spolu s využitím manažérstva trvalého úspechu. Poukazuje na možnosť využitia nových technológií, čím sa rýchlou a včasnou identifikáciou predíde poškodeniam zdravia. Symbiózou klasických metodik, postupov a podporných stimulov zo strany hardvérového a softvérového povedomia možno lokálne vykonať rýchlo a efektívne ergoaudit na danom procese.

Posúdenie ergonomických rizík vo vybranom pracovnom procese pomocou aplikácie metód digitálnej fabriky
Ing.
Michal
Hovanec
PhD.,
KLI, Letecká fakulta, TUKE
Ing.
Peter
Korba
PhD.,
KLI, Letecká fakulta, TUKE
doc. Ing.
Ján
Piľa
PhD.,
KLI, Letecká fakulta, TUKE
Ing.
Jana
Korbová
KLI, Letecká fakulta, TUKE
V súčasnosti sa pojem ergonómie chápe ako vedecká disciplína zaoberajúca sa štúdiom vzájomných vzťahov/interakcií medzi ľuďmi a ďalšími prvkami systému a profesiami, ktoré aplikujú teoretické poznatky, zásady, empirické dáta a metódy pre navrhovanie zamerané na optimalizáciu pohody osôb a celkovú výkonnosť systému.
Fyzická alebo telesná záťaž je ovplyvňovaná predovšetkým rozsahom aktivácie svalových skupín, pretože pri každej telesnej práci ide o procesy súvisiace so spotrebou energie. Touto problematikou sa zaoberá fyziológia práce. Predmetným nástrojom fyziológie práce sú fyziologické štúdie zamerané na skúmanie a hodnotenie zmien fyziologických funkcí ľudského organizmu počas vykonávania pracovnej činnosti a po jej ukončení.
Metódy merania fyzickej záťaže
V praxi najčastejšie používané metódy fyziologických skúmaní [3]:
-
testy pulzovej frekvencie,
-
testovanie krvného tlaku,
-
meranie veľkosti energetickej premeny,
-
testy svalovej sily,
-
testy svalovej výdrže,
-
ventilometria,
-
pneumografia,
-
elektromyografia (EMG),
-
elektroencefalografia (EEG),
-
elektrodermatometria (EDM).
Pre komplexnejšie hodnotenie fyzickej záťaže treba zohľadniť nasledovné kritéria:
-
aktivácia svalových skupín (horné, dolné končatiny, trup),
-
podiel dynamickej a statickej práce,
-
počet pohybov za pracovnú zmenu,
-
vynakladaná svalová sila,
-
pohlavie, vek a telesná dispozícia,
-
hmotnosť ručne dvíhaných a prenášaných bremien,
-
pracovná poloha,
-
typ, hmotnosť a spôsob používania ručných nástrojov.
Cieľom ergonómie je identifi kácia špecifických rizík, ktoré determinujú vznik muskuloskeletárnych zranení a následne redukovanie ich veľkosti [3].
Prioritnou úlohou ergonómov je včasná identifikácia a minimalizácia rizikových procesov v rámci organizácie. Na účely projektovania nových procesov je nutné predchádzanie takýmto javom spôsobom
ex ante
. Tiež je potrebné nezabúdať na spoluprácu s pracovnými lekármi pri týchto aktivitách nápravy pracovných podmienok [2].
Rýchly a jednoduchý postup pre minimalizáciu CTD v krokoch:
1.
vizuálna prehliadka vykonávaného procesu,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.