Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Posudzovanie a riadenie zdravotného rizika z expozície elektromagnetickému poľu

Dátum:

Jedným z fyzikálnych faktorov pracovného prostredia sú elektrické a magnetické polia generované rôznymi priemyselnými zariadeniami a elektromagnetické polia vyžarované vysielacími zariadeniami na bezdrôtový prenos údajov a informácií. Elektromagnetické polia vznikajú aj ako sprievodný jav technologických procesov (elektrické zváranie, galvanické pokovovanie a pod.).

Posudzovanie a riadenie zdravotného rizika z expozície elektromagnetickému poľu
Ing.
Milan
Drahoš
D2R engineering, s. r. o., Poprad,
Ing.
Peter
Weiss
Chemosvit, a.s. Svit
Úvod
Pod pojmom elektromagnetické pole sa rozumie statické magnetické a elektrické pole, časovo premenné magnetické a elektrické pole a elektromagnetické pole s frekvenciou do 300 GHz.
Z hľadiska frekvenčného rozsahu sa polia delia na:
-
statické magnetické a elektrické pole
-
s frekvenciou nižšou ako 1 Hz,
-
magnetické a elektrické pole
-
s extrémne nízkou frekvenciou (ELF) nad 1 Hz do 60 Hz,
-
nízkofrekvenčné elektromagnetické pole
-
s frekvenciou nad 60 Hz do 10 kHz,
-
vysokofrekvenčné pole
-
s frekvenciou nad 10 kHz do 300 GHz.
Statické magnetické pole je vytvorené v okolí permanentných magnetov alebo v okolí elektrických vodičov, ktorými pretekajú jednosmerné prúdy (jednosmerné elektromagnety). Statické elektrické pole v prostredí je vytvorené rozdielom potenciálov napr. medzi doskami s rozdielnym elektrickým potenciálom.
Striedavé magnetické a elektrické pole v prostredí je vytvorené v okolí elektrických zariadení, ktorými pretekajú striedavé prúdy napr. transformátory, tlmivky, striedavé elektromagnety a pod.
Elektromagnetické striedavé polia v prostredí sú vytvorené elektromagnetickými vlnami o rôznych vlnových dĺžkach a sú charakterizované veľkosťou a smerom svojich zložiek - elektrickou a magnetickou zložkou. V prípade, že vektory elektrickej zložky a magnetickej zložky poľa sú navzájom kolmé a ležia v rovine kolmej na smer šírenia vlny, ide o rovinnú vlnu.
Z hľadiska dosahu sú elektromagnetické polia charakterizované oblasťou blízkeho poľa a oblasťou vzdialenej zóny. Oblasť blízkeho poľa sa nachádza v blízkosti zdrojov nízkofrekvenčného a vysokofrekvenčného poľa, v ktorej nemá elektrické a magnetické pole charakter rovinnej vlny. Oblasť vzdialenej zóny poľa je oblasť, v ktorej prevláda charakter rovinnej vlny.
V prípade, že ide o superpozíciu dvoch alebo viacerých fázovo nekoherentných zložiek elektromagnetického poľa s rôznymi frekvenciami ide o tzv. viacfrekvenčné pole.
Biologické účinky elektromagnetických polí
Rozsiahle štatistiky a experimenty vykonávané v rámci výskumných programov na celom svete preukázali interakciu medzi elektromagne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.