Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Poverenie zodpovednej osoby

Dátum: Rubrika: VZORY

Cieľom uvedeného dokumentu, vytvoreného spoločnosťou BOZPO, s. r. o., je poskytnúť vzor pre čestné prehlásenie, ktoré musí byť vypracované v prípade, že nie sú podpísané zmluvné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) a ochrany životného prostredia (ďalej len „OŽP“) medzi objednávateľom a dodávateľom (zhotoviteľom) alebo dodávateľom a poddodávateľom týkajúce sa vzájomných vzťahov a zodpovednosti za dodržiavanie BOZP, OPP a  ŽP počas celej pôsobnosti spoločnosti na stavenisku.“

[Názov spoločnosti]

[KOO ZD-021-002-F]

Strana 1 z 1

[Logo spoločnosti]

Poverenie zodpovednej osoby

Platnosť od:

[DD.MM.RRRR]

Číslo vydania:

[02]

 

ZÁZNAM

o poverení zodpovednej osoby zhotoviteľa za plnenie (kontrolu a dodržiavanie) pravidiel BOZP, OPP a OŽP na stavenisku.

V prípade, že nie sú podpísané zmluvné podmienky z BOZP, OPP a OŽP medzi objednávateľom a dodávateľom (zhotoviteľom) alebo dodávateľom a poddo

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.