Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Požiarny poriadok pre knižnicu

Dátum: Rubrika: VZORY

Dokument je vytvorený spoločnosťou BOZPO, s. r. o. Účelom požiarneho poriadku pre knižnicu je ustanoviť povinnosti, za ktorých sa môže prevádzkovať skladovanie pevných horľavých materiálov a podmienky, ktoré zamedzujú vzniku mimoriadnej udalosti, stratám na živote či veľkým materiálnym škodám.

[Názov spoločnosti]

[OPP ZD-013]

Strana 1 z 4

[Logo spoločnosti]

Požiarny poriadok pre knižnicu

Platnosť od:

[DD.MM.RRRR]

Číslo vydania:

[02]

 

ÚČEL

Účelom požiarneho poriadku pre knižnicu je stanoviť povinnosti za ktorých sa môže prevádzkovať skladovanie pevných horľavých materiálov a podmienky ktoré zamedzujú vzniku mimoriadnej udalosti, stratám na živote či veľkým materiálnym škodám.

OBLASŤ PLATNOSTI

Obsah dokumentu je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti [..........................................] a pre všetky osoby, ktoré sa so súhlasom vedúceho zamestnanca spoločnosti zdržujú v jej priestoroch a objektoch.

POUŽITÉ ZNAČKY A SKRATKY

OPP            Ochrana pred požiarmi

TPO/ŠPO   Technik požiarnej ochrany/špecialista požiarnej ochrany

ZNVP          Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

PHP            Prenosný hasiaci prístroj

PTZ             Požiarnotechnické zariadenia

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 

Oddelenie / Funkcia

Meno Priezvisko

Dátum

Podpis

Vypracoval:

 

 

 

 

Preveril:

 

 

 

 

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.