Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Pracovná zdravotná služba - odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci

Dátum:

Pracovná zdravotná služba - odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Jednou zo základných povinností zamestnávateľa je zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri práci, pri ktorej sa čoraz častejšie používajú nové technologické postupy s možnosťou vzniku zdravotných rizík, pribúda nadčasová práca, nastáva posun od fyzicky náročných prác k prácam s významnou psychickou a senzorickou záťažou. V mnohých odvetviach nadobúda práca charakter kontrolných prác a riadiacich činností z velínov a prác za obrazovkami počítačov. Aj naďalej však pretrvávajú činnosti, pri ktorých sú zamestnanci vystavení pôsobeniu zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, ako sú prach, hluk, vibrácie, chemické, karcinogénne a mutagénne faktory, ionizujúce a neionizujúce žiarenie a biologické faktory. Práca za optimálnych podmienok napomáha duševnému a telesnému rozvoju zamestnancov, môže však byť pre nich aj záťažou s negatívnymi účinkami na zdravie.
Zamestnávateľ musí zabezpečiť účinné opatrenia na odstránenie alebo aspoň obmedzenie negatívnych vplyvov faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a tým zabrániť poškodeniu ich zdravia v súvislosti s prácou.
Významnú úlohu v oblasti prevencie poškodení zdra
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.