Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Pracovná zdravotná služba v novele zákona č. 355/2007 Z.z., účinnej od 1. decembra 2017 (2.)

Dátum:

Pracovná zdravotná služba v novele zákona č. 355/2007 Z.z., účinnej od 1. decembra 2017 (2.)
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
V súvislosti so zmenami v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúcimi sa pracovnej zdravotnej služby, vám na nasledujúce otázky odpovedá:
10.
Aké povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci musí zamestnávateľ plniť v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou?
Novela zákona č. 355/2007 Z.z. vymedzuje konkrétne povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci, ktoré musí zamestnávateľ zabezpečiť v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Sú to tieto povinnosti:
-
zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a písomne vypracovať posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou; posúdenie sa vykoná aj pri zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika; opakované posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2 sa vykoná vo frekvencii najmenej raz za 18 mesiacov a ak vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4 vykoná sa vo frekvencii najmenej raz za rok,
-
predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do kategórie 3 alebo 4, ako aj návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z kategórie 3 alebo 4,
-
zabezpečiť pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu lekárom pracovnej zdravotnej služby s určenou špecializáciou,
-
vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a predložiť každoročne do 15. januára príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na jeho zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu, vrátane informácie o počte zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a o posúdení zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci, a to k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku.
11.
Aká je náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2?
Novela zákona č. 355/2007 Z.z. obsahuje náplň činnosti pracovnej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.