Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Právne predpisy k bezpečnosti a ochrane zdravia

Dátum:

Právne predpisy k bezpečnosti a ochrane zdravia
Redakcia časopisu BOZP
V európskych smerniciach sa stanovujú minimálne požiadavky a základné zásady, ako je zásada prevencie a hodnotenia rizika, ako aj povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov. Cieľom súboru európskych usmernení je zjednodušiť vykonávania európskych smerníc, ako aj európskych noriem, ktoré prijímajú európske organizácie pre normalizáciu.
Ďalšie informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa nachádzajú na internetovej stránke Európskej komisie, GR pre zamestnanosť a sociálne veci. V Strategickom rámci EÚ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na roky 2014 - 2020 sa vymedzujú kľúčové strategické ciele so zreteľom na zníženie miery pracovných úrazov a chorôb z povolania v EÚ.
Európske smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Podľa článku 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je EÚ oprávnená prijímať smernice týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Rámcová smernica so širokým rozsahom uplatňovania, ako aj ďalšie smernice zamerané na osobitné aspekty týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavujú základ pre európske právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.
Členské štáty môžu pri transponovaní smerníc EÚ do vnútroštátneho práva prijať prísnejšie pravidlá na ochranu pracovníkov, takže legislatívne požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa môžu v rámci jednotlivých členských štátov EÚ líšiť.
Smernice podľa jednotlivých tém:
-
Rámcová smernica o BOZP
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.