Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Preukaz, osvedčenie alebo iný doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie obsluhy alebo iných činnosti

Dátum:

Problematika odbornej spôsobilosti na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávania určených pracovných činnosti ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri Bratislava práci je rámcovo upravená v § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o BOZP").

Preukaz, osvedčenie alebo iný doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie obsluhy alebo iných činnosti
Ing.
Tamara
Paceková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Paragraf upravuje oblasť osvedčení na vykonávanie činnosti, preukazov na obsluhu a dokladov na obsluhu podľa § 16 ods. 1 písm. b) (ďalej "doklad") zákona o BOZP v nadväznosti na prílohu č. 1a tohto zákona.
Osvedčenia sa vydávajú:
-
Revíznemu technikovi vyhradených technických zariadení tlakových (osvedčenie vydáva príslušný inšpektorát práce).
-
Osobe na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia s médiom para, horúca voda alebo vzduch (osvedčenie vydáva príslušný inšpektorát práce).
Od 1.8.2014 sa bude vydávať osvedčenie na opravu potrubného vedenia s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (2 000) a nie na opravu potrubného vedenia s médiom para, horúca voda alebo vzduch.
Táto zmena je upravená v čl. X novely zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení zákon o BOZP.
-
Revíznemu technikovi vyhradených technických zariadení zdvíhacích (osvedčenie vydáva príslušný inšpektorát práce).
-
Osobe na opravu osobného a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb (osvedčenie vydáva príslušný inšpektorát práce).
-
Revíznemu technikovi vyhradených technických zariadení plynových (osvedčenie vydáva príslušný inšpektorát práce).
-
Osobe na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi (osvedčenie vydáva príslušný inšpektorát práce).
-
Elektrotechnikovi, samostatnému elektrotechnikovi a elektrotechnikovi na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických (osvedčenie vydáva osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie alebo stredná škola alebo vysoká škola pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania).
-
Revíznemu technikovi vyhradených technických zariadení elektrických (osvedčenie vydáva príslušný inšpektorát práce).
Preukazy sa vydávajú:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.