Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Priame účinky elektromagnetických polí na zdravie

Dátum:

Pri práci alebo pobyte zamestnancov v prostredí s výskytom elektromagnetických polí dochádza k interakcii medzi týmito poľami a ľudským telom. Dôsledkom interakcie sú priame biofyzikálne účinky na ľudské orgány. Na ochranu zdravia a zaistenie bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu sú v nariadení vlády SR č. 209/2016 Z.z. [1] ustanovené minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky. Týmto nariadením vlády sa do slovenskej legislatívy prevzala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ [2].

Priame účinky elektromagnetických polí na zdravie
Ing.
Richard
Drahoš
PhD.
Ing.
Milan
Drahoš
D2R engineering, s.r.o., Poprad
Úvod
Rozsiahle štatistiky a experimenty vykonávané v rámci výskumných programov na celom svete preukázali interakciu medzi elektromagnetickým poľom a živým organizmom. Ľudský organizmus ako komplexné a premenlivé prostredie je zložený z vodných roztokov elektrolytov, koloidov a buniek, pričom ľudské orgány (tkanivá) sú suspenziou buniek v elektrolytoch. Dôsledkom interakcie medzi elektromagnetickým poľom a ľudskými orgánmi sú priame biofyzikálne účinky, pričom typ týchto účinkov na zdravie zamestnancov závisí najmä od frekvencie pôsobiaceho poľa.
Je to dané tým, že rôzne frekvencie elektromagnetických polí vplývajú na ľudský organizmus rôznymi spôsobmi, napr. priame účinky nízkofrekvenčných polí nie sú rovnaké ako priame účinky vysokofrekvenčných elektromagnetických polí. Nízkofrekvenčné polia vyvolávajú elektrickú stimulácia nervov a svalov alebo zmyslových orgánov a vysokofrekvenčné polia spôsobujú zahrievanie telesného tkaniva absorpciou energie.
Účinky, ktoré vznikajú v dôsledku elektrickej stimulácie nervov, svalov alebo zmyslových orgánov sú posudzované ako netepelné účinky, pričom zahrievanie telesného tkaniva v dôsledku pôsobenia elektromagnetických polí nad 100 kHz je posudzované ako tepelné účinky.
Na základe interakcie elektromagnetických polí s ľudským organizmom sa polia rozdeľujú do štyroch všeobecných oblastí [3]:
a)
polia s frekvenciou 0 až 1 Hz (statické polia),
b)
polia s frekvenciou 1 Hz až 100 kHz (nízkofrekvenčné polia),
c)
polia s frekvenciou 100 kHz až 10 MHz (stredofrekvenčné polia),
d)
polia s frekvenciou nad 10 MHz (vysokofrekvenčné polia).
Vymedzené frekvenčné oblasti (hranice) tesne súvisia so stanovenými limitnými hodnotami veličín charakterizujúcich krátkodobú expozície elektromagnetickému poľu, ako aj so stanovenými akčnými hodnotami veličín určenými na účely zjednodušeného preukazovania dodržiavania príslušných limitných hodnôt veličín expozície [4].
Zmyslové a zdravotné účinky elektromagnetických polí
Miera reakcie ľudského organizmu pri akejkoľvek frekvencii elektromagnetického poľa závisí od intenzity poľa. Aby došlo k reakcii, treba pri každej frekvencii prekročiť prahovú hodnotu veličiny, ktorá charakterizuje expozíciu elektromagnetickému poľu. Polia o nižšej intenzite (slabšie polia) spôsobujú predovšetkým vnemové alebo zmyslové účinky
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.