Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Priemysel 4.0 a inšpekcia práce

Dátum: Rubrika: TRENDY

Žijeme vo veľmi rýchlo sa meniacej dobe, ktorá je považovaná za začiatok novej technologickej revolúcie označovanej aj ako priemysel 4.0 alebo éra 4.0. Nová technologická revolúcia je dôsledkom prirodzeného vývoja ľudstva. Veľmi blízka budúcnosť zásadným spôsobom zmení náš spôsob života vo všetkých oblastiach.

Predovšetkým sa zmení spôsob našej práce a vzájomnej komunikácie. Nastupujúca priemyselná revolúcia bude prebiehať a meniť náš život oveľa rýchlejším tempom, ako doterajšie priemyselné revolúcie. Preto aj reakcia štátnych orgánov vrátane inšpekcie práce, na priemysel 4.0 musí byť komplexná, rýchla a inteligentná. V blízkej budúcnosti budú práve rýchlosť, flexibilita a schopnosť adaptácie na meniace sa pracovné prostredie rozhodujúcim faktorom toho, či jednotlivé štátne orgány, ale aj súkromné organizácie, budú schopné presadzovať na ne kladené úlohy a očakávania.

Od inšpekcie práce sa očakáva, a aj naďalej bude očakávať presadzovanie ochrany zamestnancov pri práci. Nikto zatiaľ nemôže zodpovedne definovať všetky problémy, ktoré v nasledujúcom období bude musieť inšpekcia práce prekonať. Niektoré predpokladané dôležité budúce úlohy sú už známe. Patria k nim napríklad témy, ktoré odzneli aj na medzinárodnej konferencii s názvom: "Príležitosti a výzvy pre svet práce v ére 4.0", ktorá sa konala v septembri 2019 v meste Vroclav pri príležitosti výročia 100 rokov založenia inšpekcie práce v Poľskej republike.

Inšpekcia práce musí byť chápaná ako orgán prispievajúci k rozvoju priemyslu, hospodárstva a spoločnosti aj v súvislosti so zmenami, ktoré nastávajú v dôsledku nastupujúceho priemyslu 4.0. Inšpekcia práce v žiadnom prípade nesmie byť chápaná verejnosťou ako brzda zavádzania priemyslu 4.0, a teda ako brzda pokroku. Z tohto dôvodu musí inšpekcia práce úzko spolupracovať s významnými vedeckými inštitúciami, univerzitami, firmami zoberajúcimi sa výskumom a vývojom, a mala by mať aj vlastný výskum. Najnovšie poznatky z oblasti zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí inšpekcia práce efektívne odovzdávať zamestnávateľom v rámci svojich preventívnych činností. Inšpekcia práce musí prispievať k rozvoju priemyslu, hospodárstva a spoločnosti, najmä prostredníctvom presadzovania efektívnej ochrany zamestnancov pri práci aj v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí priemyslu 4.0.
Inšpekcia práce musí v rámci priemyslu 4.0 efektívne monitorovať trh práce a pracovné prostredie, získavať informácie o zmenených podmienkach v pracovnom prostredí, prenášať informácie na zákonodarné a legislatívne orgány a po úprave legislatívy opäť poskytovať na základe monitoringu spätnú väzbu. Z tohto dôvodu bude musieť inšpekcia práce vykonávať komplexnejšie audity kontrolovaných subjektov, aby boli zmonitorované všetky možné dopady zavádzania nových technológií v priemysle 4.0 na zamestnávateľov, a najmä na zamestnancov. Inšpekcia práce bude musieť sledovať a skúmať nie iba bezpečnostné a zdravotné dopady priemyslu 4.0 na zamestnancov, ale aj psycho-spoločenské, sociálne a iné dopady. Tento proces musí byť rýchly, vysokoodborný a apolitický. Inšpekcia práce by sa mala podieľať na tvorbe nových právnych a technických noriem pre priemysel 4.0. Pri tom nebude stačiť iba monitorovať pracovné prostredie, ale bude nevyhnuté, aby inšpekcia práce prinášala aj návrhy na efektívne riešenia vznikajúcich problémov, a to práve prostredníctvom návrhov na legislatívne zmeny.
V rámci priemyslu 4.0 budú zamestnanci prichádzať do priameho kontaktu s robotickými zariadeniami. Tie budú vybavené rôznymi elektronickými bezpečnostnými systémami slúžiacimi na ochranu zamestnancov. Je zrejmé, že sa bude jednať o veľmi zložité zariadenia. Vzhľadom na to, že pri moderných technológiách v rámci priemyslu 4.0 budú zložité zariadenia prichádzajúce do kontaktu so zamestnancami riadené cez internet na diaľku, a to aj z iných krajín a kontinentov, súčasťou zaistenia bezpečnosti zamestnancov prichádzajúcich do styku s takýmito zariadeniami musí byť aj kybernetická bezpečnosť a ochrana proti kybernetickým útokom.
Na diaľku cez inte
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.