Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Rekreačné príspevky (poukazy) boli do nášho právneho poriadku zavedené s účinnosťou od 1. januára 2019. Ich cieľom bola podpora domáceho cestovného ruchu a zníženie nákladov zamestnancov na dovolenku absolvovanú v Slovenskej republike. Rekreačné príspevky dnes predstavujú jeden z možných benefitov, ktoré zamestnávatelia poskytujú, a je pomerne obľúbený aj u zamestnancov. Tento článok sa venuje téme príspevkov na rekreáciu zamestnancov z hľadiska podmienok, za splnenia ktorých tento príspevok zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom, ale aj z hľadiska povinností ohľadom ochrany spracúvaných osobných údajov.
Podmienky poskytovania príspevku (žiadosť zamestnanca o príspevok, výška príspevku, forma príspevku a pod.) na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") v § 152a.
V rámci poskytovania príspevku zamestnancom dochádza u zamestnávateľa aj k spracúvaniu osobných údajov zamestnancov, ktorí majú nárok na rekreačný príspevok, ale aj ďalších osôb, ako napríklad údajov manžela, dieťaťa a pod., ktoré sa na rekreácii v rámci Slovenska môžu zúčastniť.
Poskytovanie príspevkov na rekreáciu má teda vplyv aj na dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(ďalej len "nariadenie GDPR").


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.