Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Problémy v odvetví zdravotníckej starostlivosti a sociálnych služieb

Dátum:

Problémy v odvetví zdravotníckej starostlivosti a sociálnych služieb
Ing.
Laurencia
Jančurová
Zdravotnícka starostlivosť a sociálne služby sú jedným z hlavných odvetví spoločenstva EÚ. Zamestnávajú približne 10% pracovníkov EÚ, pričom zastúpenie žien predstavuje až 77%. Najpočetnejšiu skupinu predstavujú zamestnanci nemocníc, avšak vysoké počty pracujú aj na iných pracoviskách, akými sú špeciálne domovy, domovy sociálnych služieb a rôzne pracoviská spojené so zdravotníckou starostlivosťou, napr. krvné banky, laboratóriá a pod. V súvislosti s demografickým vývojom a starnutím populácie sa v tomto odvetví očakáva v dalších rokoch značný nárast zamestnanosti.
Legislatíva EÚ týkajúca sa bezpečnosti a ochrany zdravia pokrýva drvivú väčšinu individuálnych rizík, ktoré súvisia s prácou v tejto oblasti, avšak súčasná kombinácia jednotlivých rizík a ich vzájomné pôsobenie spôsobuje, že odvetvie zdravotníctva a sociálnych služieb sa zaraďuje medzi vysoko rizikové. Vychádzajúc z európskych štatistík pracovnej úrazovosti je miera pracovných úrazov v tomto odvetví o 34% vyššia ako priemer. Na úrovni EÚ majú tieto odvetvia štvrtú najvyššiu mieru závažných udalostí hneď po priemysle a stavebníctve. Podľa zistení Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (ďalej "EU-OSHA") má toto odvetvie najvyššiu mieru vymeškaných pracovných dní z dôvodu choroby. Európsky prieskum zameraný na nové riziká, realizovaný na podnet EU-OSHA, poukázal v tomto odvetví na najvyššiu mieru stres
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.