Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Projektová úloha konfederácie odborových zväzov slovenskej republiky, zameraná na analýzu nelegálnej práce na Slovensku

Dátum: Rubrika: DO POZORNOSTI

Hlavným cieľom analytického výstupu v rámci projektu s názvom „Situačná analýza nelegálnej práce na Slovensku, formy nelegálnej práce, ich výskyt a návrh opatrení pre ich potláčanie“, bola analýza fenoménu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Išlo najmä o bližšie poznanie súčasného stavu pre potreby následnej možnej eliminácie fenoménu nelegálnej práce na Slovensku.

Na projektovej úlohe, ktorej zadávateľom bola Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (ďalej len "KOZ SR") pracoval vybraný tím odborníkov, zastupujúcich štátne orgány aj odbory. Bol realizovaný v priebehu minulého roka, a to vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Zadanie projektovej úlohy má svoje opodstatnenie. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie predstavuje závažný ekonomický a spoločenský problém, ktorý negatívne ovplyvňuje trh práce, verejné financie, sociálny systém, ochranu nelegálne zamestnaných osôb, a to nielen v Slovenskej republike, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie či sveta. Spoločenský výskum v zahraničí, hlavne v pôvodných štátoch EÚ sa tejto problematike venuje už dlhšie. Známe sú prieskumy i analytické štúdie už od 80. rokov minulého storočia vrátane.
Boj proti nelegálnej práci je v súlade s poslaním odborov - obhajovať a chrániť záujmy pracujúcich, ktorých poškodzuje nepoctivé konanie nelegálne pracujúcich osôb, pretože poctivo pracujúci odvádzajú dane na fungovanie štátu, odvody do zdravotného a sociálneho poistenia a je neférové, že tí nelegálne zamestnaní nie. Pracovné miesta obsadené nelegálne pracujúcimi osobami berú možnosti tým, ktorí majú záujem pracovať legálne. Slovensko má šancu urobiť významný pokrok na ceste k cieľu, ktorým je vyspelá a uvedomelá spoločnosť bez negatívnych prejavov nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
Súčasná prax boja s nelegálnou prácou na Slovensku priorizovala skôr represívnu zložku. Nedostatočná sa javí spolupráca všetkých aktérov na trhu práce. Preto je téma tohto analytického výstupu, ako aj úloha odborov na podporu riešení problému nelegálnej práce, nanajvýš aktuálna. Zároveň je to téma verejného záujmu, preto výst
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.