Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Rozhovor s... Ing. Karol Habina

Dátum:

Rozhovor s... Ing. Karol Habina
Redakcia časopisu BOZP
Dňa 1. apríla 2017 bol do funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce (ďalej "NIP") menovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Karol Habina, ktorý v tejto funkcii nahradil Ing. Andreja Gmittera.
Novému generálnemu riaditeľovi NIP sme položili niekoľko otázok, aby sme priblížili jeho osobu, predstavili vízie a ciele, ktoré bude nový generálny riaditeľ presadzovať v oblasti inšpekcie práce, jeho priority na naplnenie hlavných cieľov inšpekcie práce, dosiahnutie vyššej úrovne ochrany zamestnancov pri práci, prevencie, zníženia počtu a závažnosti pracovných úrazov, ako aj medzinárodných aktivít v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej "BOZP").
Predstavte našim čitateľom Vašu osobu a predsavzatia, s ktorými ste prijali túto významnú funkciu.
Profesionálne sa oblasti BOZP venujem od ukončenia vysokoškolského štúdia v roku 1996, kedy som nastúpil do zamestnania ako bezpečnostný technik. V roku 1998 som bol prijatý na Inšpektorát práce v Prešove, kde som pôsobil najskôr ako inšpektor práce, neskôr vo funkcii vedúceho oddelenia pracovnoprávnych vzťahov a následne aj vedúceho oddelenia BOZP.
V rokoch 2007 až 2010 som pôsobil na Národnom inšpektoráte práce ako riaditeľ odboru riadenia inšpekcie práce. Odtiaľ som odišiel do súkromnej sféry, kde som až do vymenovania za generálneho riaditeľa NIP vykonával činnosti v spoločnostiach pôsobiacich na trhu v oblasti BOZP postupne vo funkciách odborného garanta BOZP, vedúceho oddelenia BTS, riaditeľa pre stratégiu a rozvoj a nakoniec aj vo funkcii výkonného riaditeľa.
Na túto prácu ma predurčilo moje vzdelanie, keďže som študoval na Technickej univerzite v Košiciach, odbor "Kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov".
Čo sa týka druhej časti Vašej otázky, pri uvedení do funkcie generálneho riaditeľa NIP som zamestnancov utvrdil v tom, že funkciu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.